Activitate la Complexul de Servicii Sociale „Sfântul Vasile cel Mare” din Caransebeș

7 October 2019 Off By Pavel Canea
Activitate la Complexul de Servicii Sociale „Sfântul Vasile cel Mare” din Caransebeș

Cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, s-au reluat activităţile pentru copii la Complexul de Servicii Sociale „Sfântul Vasile cel Mare” din Caransebeș. Acest Complex funcţionează în cadrul Sectorului Social – Filantropic, Misionar şi Activităţi cu Tineretul al Episcopiei Caransebeşului.

Complexul are trei servicii sociale: Centrul de zi pentru copii „Sfântul Ierarh Nicolae”, care îşi desfăşoară activităţile după modelul unui after school, în componenţa căruia se regăsesc 100 de beneficiari, cazuri sociale. Parterul complexului unde îşi susțin activitatea aceşti copii, a fost renovat complet. S-au modernizat sălile de clasă care au fost dotate cu mobilier nou şi cu toate cele necesare pentru ca beneficiarii să-şi intreprindă activităţile în condiţii optime şi normale. La parterul instituṭiei se regăsesc două săli de mese complet utilate, dar ṣi o capelă unde beneficiarii ṣi angajaṭii merg să participe la sfintele slujbe.

Programul centrului se desfăşoară între orele 12:00 şi 16:00, după o structură bine stabilită. La ora 12:00 copiii sunt transportaţi de la şcoli spre centru, unde servesc o masă caldă, apoi desfăşoară diferite activităţi după programa şcolară și jocuri recreative. La ora 16:00 copiii părăsesc centrul, asigurându-li-se servicii de transport spre staţiile unde sunt aşteptaţi de părinţii lor. Transportul beneficiarilor se realizeazӑ cu douӑ microbuze noi, achiziṭionate în toamna anului 2017.

Sustenabilitatea financiară este asiguratӑ de Episcopia Caransebeṣului prin sectorul Social Filantropic, Misionar ṣi Activitӑṭi cu Tineretul. Activităṭile Centrului sunt multiple: beneficiarii sunt ajutați la temele pe care le au de pregӑtit pentru a doua zi la ṣcoalӑ, rugӑciuni, jocuri, concursuri, excursii tematice, proiecṭii de film. Mӑrturia unui beneficiar pe nume VASILESCU IOANA din clasa a treia, cu vȃrsta de nouӑ ani este concludentă: „pentru mine centrul este ca o a doua casӑ. La centru vin cu colegii mei ṣi facem multe activitӑṭi interesante: jocuri, concursuri, pe lȃngӑ temele pe care le facem pentru ziua urmӑtoare. Mӑ ȋnṭeleg foarte bine cu doamna care ne ajutӑ ṣi ne iubeṣte. La centru este foarte frumos ṣi mӑ simt foarte bine”.

Cel de-al doilea serviciu social este Centrul de educaṭie ṣi ȋngrijire „Sfȃntul Vasile cel Mare”, un proiect cu finanṭare europeanӑ ṣi funcṭioneazӑ dupӑ modelul unei creṣe. Beneficiarii Centrului sunt copii-cazuri sociale, cu vȃrste între zero ṣi trei ani, de pe raza municipiului Caransebeṣ. Proiectul include copii din familii sӑrace, dezorganizate, monoparentale ṣi fӑrӑ locuri de muncӑ. Scopul proiectului este de a-i ȋncuraja pe pӑrinṭii beneficiarilor sӑ-ṣi gӑseascӑ un loc de muncӑ pentru a-ṣi asigura un trai normal ṣi decent. Numӑrul beneficiarilor este de douӑzeci ṣi cinci. Etajul doi al clӑdirii a fost renovat complet ȋn vara anului 2017 cu urmӑtoarele dotӑri: birouri, bucӑtӑrie, salӑ de mese, salӑ de joacӑ, douӑ dormitoare, grupuri sanitare, salӑ de aṣteptare, cabinet medical, izolator. Ȋn cadrul centrului se desfӑṣoarӑ mai multe activitӑṭi: jocuri educative, rugӑciuni, jocuri cu mingea, jocuri de lego, vizionarea unor filmuleṭe educative pentru dezvoltarea personalӑ a beneficiarilor. Programul Centrului se desfӑṣoarӑ ȋn intervalul orar ṣapte ṣi jumӑtate ṣi ṣaisprezece ṣi jumӑtate. Sustenabilitea financiarӑ este asiguratӑ de Episcopia Caransebeṣului ȋn parteneriat cu Consiliul Judeṭean Caraṣ-Severin.                                          

Cel de-al treilea serviciu social este Centrul de zi pentru copii „Sfântul Stelian”, care a luat fiinţă în anul 2018, în urma proiectului european cu titulatura „O şansă pentru comunităţile marginalizate din Caransebeş”, proiect în care sunt implicaţi mai mulţi parteneri: Episcopia Caransebeşului, Primăria Municipiului Caransebeş, Spitalul Municipal de Urgenţă din Caransebeş, Colegiul Naţional „Traian Doda” şi Organizaţia pentru strategii de dezvoltare din Caransebeş. Acest centru de zi oferă sprijin unui număr de 47 de beneficiari cu vârste între 6 şi 10 ani, selectaţi din cele patru zone stabilite de proiect. Etajul întâi al Complexului unde îşi desfăşoară activitatea aceşti copii a fost renovat complet. Programul se desfăşoară între orele 12:00 şi 16:00, după o structură bine stabilită. La ora 12:00 copiii sunt transportaţi de la şcoli spre centru, unde servesc o masă caldă prin intermediul serviciului de catering, apoi sunt susținute diferite activităţi după programa şcolară și jocuri  recreative. La ora 16:00 copiii părăsesc centrul, asigurându-li-se servicii de transport spre staţiile unde sunt aşteptaţi de părinţii lor.

În aceste centre este asigurată asistenţa socială, religioasă şi medicală pentru a-i ajuta pe beneficiari să se acomodeze şi să se integreze în societatea actuală. Activităţile sunt multiple: teme, rugăciuni, concursuri, jocuri, excursii tematice, proiecţii de filme și emisiuni specifice vârstei copiilor.

Serviciile oferite ȋn cadrul acestor proiecte se adresează familiilor cu copii aflate în situaţie de risc social, dezorganizate, monoparentale, asistate social sau care beneficiază de o măsură de protecție specială, care din cauza condiţiilor socio-economice precare, a lipsei de educaţie, a stării de sănătate, nu le pot oferi acestora condiţiile minime de subzistenţă, copiii fiind expuşi abandonului şcolar şi familial.                                              

„Am considerat că este foarte importantă implicarea noastră în acest proiect, gândindu-ne în special la lucrarea filantropică promovată şi practicată de Biserica Ortodoxă. Beneficiarii noştri au nevoie de sprijin, de relaţionare, de dragoste părintească, de o viaţă mai bună pentru a se putea integra în societatea actuală şi pentru a face faţă noilor provocări. Iubirea faţă de aproapele este o poruncă dată nouă de către Mântuitorul Iisus Hristos şi avem datoria morală să o împlinim atât cât trebuie şi cât este necesar pentru binele şi pentru zidirea spirituală a beneficiarilor noştri”, a mărturisit părintele Liviu Bojin, directorul Complexului.