Cercul pastoral-misionar Caransebeș s-a reunit la Catedrala istorică din Caransebeș

24 October 2022 Off By Herea Darius
Cercul pastoral-misionar Caransebeș s-a reunit la Catedrala istorică din Caransebeș

Joi, 20 octombrie, preoții Cercului pastoral – misionar Caransebeș s-au adunat în Catedrala istorică „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Caransebeș. Întâlnirea a debutat prin cântarea Imnului Acatist adresat Mântuirtorului Iisus Hristos, slujind pr. paroh Teodor – Dănuț Coste, pr. Ioan Ștefănigă – Parohia „Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș” – Caransebeș și pr. Ianăș Ambruș – Parohia Sacu). Acatistul are îndeosebi un caracter doxologico – dogmatic, accentuând aspectul soteriologic. Alături de conținutul biblic, este foarte folositor spre aducere – aminte, cititrea și ascultarea lui păstrând pe întregul cuprins importantul aspect didactic/catehetic. Am ascultat, îndulcindu-ne duhovnicește, temele poetice, biblice și teologice ale acestui imn.

 De o deosebită frumusețe și mult folositoare este și rugăciunea finală alcătuită de Sfântul Isaac Sirul, rugăciune care n-a făcut parte din structura originală a poemului iconografic. Sfântul Isaac Sirul și-a alcătuit această invocare duhovnicească după principiile misticii ortodoxe în cele trei trepte: curățirea, iluminarea și unirea/îndumnezeirea.

Spre adâncirea înțelesurilor poate fi consultat valorosul studiu al Ierom. Ioan Dumitru Popoiu, Apărătorul cel mai mare. Comentariu la Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, publicat la Ed. Doxologia, Iași, în anul 2021. Autorul numește Acatistul ca fiind „cea mai frumoasă rugăciune adresată Domnului Iisus, compusă la momentul maturității teologico-patristice a începutului celui de-al doilea mileniu creștin, ca urmare a experienței poeziei isihaste a Sfântului Simeon Noul Teolog și a tratatelor inegalabile ale Sfântului Grigorie Palama” (p. 169).

Cât de frumos se leagă lucrurile, în Anul rugăciunii, rugăciunea având totdeauna acest caracter isihast unitar – eccleziologic. Nu întâmplător Sfântul Nicolae Cabasila, fiind contemporan Sfântului Grigorie Palama, aduce corespondența între isihasmul liturgic și cel ascetic. Răspunsul celor ce împreună se roagă: „Doamne miluiește/-ne”, printre altele, stă mărturie, în acest sens, ca rugăciune isihastă.  De remarcat și ultimul verset al icoaselor din Acatistul Mântuitorului: „Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă/ne!”. (Pr. Cristian Mökesch)