Oaspeți de seamă la Centrul de zi pentru copii – Târnova

16 December 2022 Off By Pavel Canea
Oaspeți de seamă la Centrul de zi pentru copii – Târnova

Centrul de zi pentru copii, din cadrul Centrului multifuncțional pentru implementarea activităților socio-educative, de recreere și asistență mobilă Târnova, al furnizorului de servicii sociale din cadrul Episcopiei Caransebeșului, care este beneficiar direct al proiectului „Măsuri Integrate pe teritoriul GAL Caraș-Timiș”, cod proiect 140382, implementat de către GAL Caraș-Timiș în parteneriat cu Episcopia Caransebeșului și Școala Gimnazială Târnova, a primit ieri, 15 decembrie, vizita Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a cercetat copiii, beneficiari ai serviciilor socio-educaționale oferite de către Centru.

Astfel, la orele serii Preasfinția Sa a fost întâmpinat de către coordonatorul Centrului, pr. Sergiu Dalea, și domnul director al școlii, Tîmpa Daniel, care l-au condus pe ierarh în sala de activități, unde copiii așteptau cu emoție, lângă bradul împodobit.

După cuvântul de bun venit, copiii din satele Târnova, Valeadeni și Apadia, au susținut un mic program dedicat sfintei sărbători a Nașterii Domnului, în care s-au cântat colinde și s-au recitat poezii, cât și poezii în grai bănățean, aducând emoție sfântă în inimile celor prezenți.

Pentru că una dintre poeziile în grai a vorbit despre frumusețea portului popular și fala de a fi bănățean, s-a făcut referire și la cea mai nouă activitate a Centrului dedicată Zilei Naționale, cu tema „Portul popular la Târnova” care a cuprins patru secțiuni: Portul popular  – trecut și prezent; Portul popular tradițional din comuna Târnova; Mari personalități ale Unirii: Miron Cristea, Iuliu Hossu, Iuliu Maniu; Ion Brătianu; și Mari personalități bănățene: Ion Dragalina, Traian Vuia, Romul Ladea, Virgil Birou, Ion Stoia-Udrea, Nicolae Stoica de Hațeg.

La această manifestare dedicată Nașterii Domnului au participat și reprezentanți ai GAL Caraș-Timiș, liderii de proiect, doamna Bianca Consuela Bittermann și pr. Lazăr Ovidiu Cărăbaș, responsabil cu recrutarea beneficiarilor,  cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Târnova, responsabile de implementarea programului de tip afther-school în cadrul proiectului, precum și personalul  ce deservește cel de-al doilea serviciu al Centrului multifuncțional, Îngrijirea bătrânilor la domiciliu, licențiat tot în cadrul Episcopiei Caransebeșului, ce deservește nevoile a 130 de bătrâni de pe raza a 12 comune din județul Caraș-Severin și 4 din județul Timiș.

La finalul vizitei Preasfințitul Lucian a împărțit cadouri dulci celor mici și i-a binecuvântat, iar celor mari le-a oferit calendare, asigurându-i pe toți de dragostea și prețuirea Sa.

În cadrul Centrului multifuncțional pentru implementarea activităților socio-educative, de recreere și asistență mobilă Târnova sunt licențiate și implementate două servicii sociale: serviciul social de tip centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, dedicat copiilor și părinților acestora, din teritoriul GAL Caraș-Timiș, care se află în risc de sărăcie sau excluziune socială. Serviciul prevede sprijinirea și asistarea părinților în a face față dificultăților psihosociale, dar și a copiilor în risc de părăsire a familiei sau cum probleme de dezvoltare. Serviciul social de tip îngrijiri personale la domiciliu, presupune realizarea de diferite acțiuni care să contribuie la combaterea marginalizării și excluziunii sociale a persoanelor vârstnice prin îngrijirea temporară la domiciliul acestora, astfel, oferindu-se sprijin pentru realizarea activităților de bază și a activităților instrumentale ale vieții zilnice.

Centrul de zi pentru copii Târnova are o capacitate fizică de 24 de locuri, dar are în evidențele sale peste 80 de copii, care frecventează activitățile Centrului. În cadrul Centrului se desfășoară activități sociale, de socializare și cu caracter educativ, de recreere, de  dezvoltare a abilităților practice, de dezvoltare personală și consiliere psihologică, dar și informări și lectorate periodice cu privire la combaterea discriminării de orice fel și a segregării, în vederea sensibilizării populației cu privire la această tematica și sprijinirea procesului de incluziune socială sau desegregare la nivelul comunității. (Pr. Sergiu Dalea)