Teologii din Caransebeș și-au cinstit ocrotitorii

30 January 2023 Off By Pavel Canea
Teologii din Caransebeș și-au cinstit ocrotitorii

Numeros sobor slujitor, elevi seminariști și foarte mulți credincioși s-au rugat împreună cu ierarhul lor, la sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, în Catedrala Episcopală din Caransebeș. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului a oficiat Sfânta Liturghie alături de preoți și diaconi, profesori la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu”, dar și slujitori de la Catedrala Episcopală.  

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Seminarului, dirijat de părintele profesor Petru Paica. La această sărbătoare a Sfinților Trei Ierarhi, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur, considerați patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreaga lume, mulți dintre elevii seminariști s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

Cuvântul de învățătură din cadrul Sfintei Liturghii a fost rostit de părintele profesor Pătruț Bănăduc, care a scos în evidență modelul de trăire al celor trei mari dascăli și ierarhi.

La final, Preasfințitul Părinte Lucian a transmis un cuvânt de binecuvântare și de mulțumire tuturor celor prezenți, în special, părinților profesori, profesorilor și elevilor Seminarului Teologic din Caransebeș.

„Sfinții Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan sunt un model pentru noi toți, pentru arhierei, preoți, diaconi, monahi, pentru elevii și studenții teologi și pentru toți credincioșii dreptmăritori. Acești sfinți și astăzi, în anul mântuirii 2023, ne cheamă la unitate. Pentru că ei și-au dorit să fie sărbătoriți împreună, Biserica le-a dat această zi de prăznuire, 30 ianuarie, și se bucură în Împărăția Preasfintei Treimi, căci toți trei sunt cinstiți într-o singură zi. De asemenea, Sfinții Trei Ierarhi ne cheamă să mărturisim un Domn, o credință și un botez și să mărturisim clar și răspicat simbolul de credință niceoconstantinopolitan”, a spus Preasfințitul Părinte Lucian.  

„După modelul Sfinților Trei Ierarhi, la îndemnul Mântuitorului, să fim și noi lumină în această lume și sare a pământului, ca văzând oamenii faptele noastre cele bune, să-L preamărească pe Tatăl nostru cel din ceruri. Dumnezeu să ne ajute să trăim în unitate, în dragoste, să păstrăm legătura păcii și să ne împărtășim cât mai des cu Sfintele Taine, căci sfinții Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur ne-au lăsat aceste Dumnezeiești Liturghii la care suntem chemați să participăm, să ne rugăm și bineînțeles cât mai des să ne împărtășim”, a mai afirmat Părintele Episcop.

Au fost pomeniți la Sfânta Liturghie și cei care au trecut la Domnul dintre cei ce au predat, s-au ostenit și au învățat la școlile teologice din Caransebeș.

Reședința Episcopală a Eparhiei Caransebeșului are o tradiție frumoasă în ceea ce privește învățământul teologic, având aici școală de teologie din 1865.