Exemplul sfinților – vizionare de film religios la Parohia „Sfânta Treime” – Anina

5 April 2023 Off By Herea Darius
Exemplul sfinților – vizionare de film religios la Parohia „Sfânta Treime” – Anina

În urcușul nostru duhovnicesc spre Măritul Praznic al Învierii ne folosim neîncetat de modelul sfinților, viața lor pilduitoare constituind adevărate oaze de liniște, binecuvântare și nădejde.

Duminicile Postului Mare parcurse ca veritabile trepte, similare cu treptele virtuților creștine, ne oferă tot atâtea mărturii ale trăitorilor de odinioară, ale asceților care s-au luminat prin post și rugăciune neîncetată.

La Parohia „Sfânta Treime” – Anina Steierdorf, a avut loc în data de 4 aprilie, o acțiune duhovnicească prin vizionarea filmului religios „Viața Cuvioasei Maria Egipteanca”, în contextul Duminicii a cincea din Post închinată cuvioasei, dar și după câteva zile de la cinstita ei prăznuire. În biserica parohială la orele serii au fost prezenți câțiva credincioșii împreună cu părintele Gheorghe Șuveți – protopopul Reșiței și cu părintele Cristian Manole – secretar al protopopiatului și coslujitor al Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Reșița cel care a asigurat partea tehnică a evenimentului.

„Cu binecuvântarea Părintelui nostru Lucian – Episcopul Caransebeșului, Parohia «Sfânta Treime» – Anina, actualmente fără preot paroh, este încredințată începând cu data de 1 aprilie spre purtarea de grijă a preoților reșițeni de la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, cei care alternativ vor sluji Sfânta Liturghie în duminici și sărbători. Un prim eveniment îl poate constituii acest popas duhovnicesc al exemplului Cuvioasei Maria Egipteanca, trăitoare în secolele IV-V, cea care ne-a însoțit în rugăciune la citirea Canonului Mare al Sfântului Andrei Criteanul, în prima și a cincea săptămână a postului, prin stihul repetat „Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!” – a afirmat părintele protopop.

Viața Cuvioasei Maria ne este prezentată pe larg în sinaxarul Bisericii și se citește în fiecare an în săptămâna a cincea din Postul Mare, în cadrul Deniei Canonului de Miercuri seara.

Nădăjduim că prezentarea vieților sfinților în forma aceasta vizuală, să fie mult mai plăcută credincioșilor și totodată să provoace interesul de a cunoaște inedite și folositoare aspecte din viața și învățăturile celor care „lupta cea bună au luptat”, făcându-se vrednici cetățeni ai cerului.

„Ceea ce erai mai înainte plină de tot felul de desfrânări astăzi te-ai arătat mireasă a lui Hristos, prin pocăinţă urmând vieţii îngereşti şi cu arma Crucii pierzi pe demoni. Pentru aceasta te-ai arătat mireasă Împărăţiei Cerului, Preacuvioasă Maică Marie, Preacinstită.” (Condacul Sf. Cuvioase Maria Egipteanca) (Protopop Gheorghe Șuveți)