Atestat la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș

6 June 2023 Off By Pavel Canea
Atestat la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș

Competențele și aptitudinile în domeniul teologiei a elevilor clasei a 12-a de la  Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș au fost verificate de comisia de examinare, prezidată de Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului şi formată din părinţi profesori ai Seminarului Teologic, la finalul studiilor de la această istorică instituție de învățământ teologic.

După finalizarea celor 4 ani de cursuri teologice, elevii susțin un examen ce constă în susţinerea lucrării de atestat, lucrare ştiinţifică, întocmită de fiecare candidat, dar și o probă practică, ce constă într-un examen oral la disciplinele Liturgică, Tipic, Muzică, Catehetică şi Omiletică.

Evenimentul a debutat cu un moment de rugăciune, după care s-a desfășurat examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru elevii.

„Acest examen a fost primul examen major din viața absolvenților noștri, prin care își încheie pregătirea la disciplinele teologice, la școala noastră, urmând ca aceasta să fie desăvârșită în cadrul facultăților de teologie. Ne bucurăm că elevii noștri au dat importanța cuvenită acestui examen, pregătind lucrări foarte interesante la proba teoretică și obținând de asemenea rezultate bune și foarte bune la probele practice, dovedind astfel reale aptitudini și competențe în domeniul teologiei”, a afirmat la final părintele profesor Rusalin Isac, directorul Seminarului Teologic din Caransebeș.

Istoria Seminarului Teologic Liceal „Ioan Popasu“ din Caransebeş este una bogată şi frumoasă. După reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române din Caransebeş, în anul 1865, primul episcop, Ioan Popasu, a reuşit încă din noiembrie acelaşi an, să mute la Caransebeş secţia românească a institutului teologic din Vârşeţ.

În anul 1927, Institutul Teologic se transformă în Academie teologică ce funcţionează până la reforma învăţământului din 1948. Până în 1955, din forma superioară de învăţământ teologic, la Caransebeş a rămas o Şcoală de cântăreţi bisericeşti, ridicată apoi la gradul de Seminar teologic cu cinci ani de studii, primi doi ani pentru cântăreţi bisericeşti, iar următorii trei pentru elevii seminarişti. Din 1993, prin integrarea în reţeaua învăţământului de stat, această şcoală devine Seminarul Teologic Liceal „Ioan Popasu“. Începând cu anul 2015 la Seminarul Teologic din Caransebeș studiază și fete.