Comunicat: Protocol de cooperare între Patriarhia Română și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova

15 July 2023 Off By Herea Darius
Comunicat: Protocol de cooperare între Patriarhia Română și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova

Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a transmis un comunicat despre semnarea, în cursul zilei de joi, a unui protocol de colaborare între Patriarhia Română și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

Acesta vizează în principal construirea și renovarea bisericilor din Mitropolia Basarabiei, dar și a muzeelor și bibliotecilor comunităților românești de dincolo de râul Prut.

Text integral:


Protocol de cooperare între Patriarhia Română și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova

Astăzi, 13 iulie 2023, a fost semnat un Protocol de cooperare între Patriarhia Română și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, instituții reprezentate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Domnul Secretar de Stat Adrian Dupu. La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei.

Preocupată permanent de importanţa dezvoltării conştiinţei identitare şi de consolidarea legăturilor cu românii din Republica Moldova, Patriarhia Română, prin unităţile sale de cult din stânga Prutului, organizate în eparhii, se îngrijeşte de întărirea identităţii spirituale, culturale şi naţionale a românilor basarabeni.

Biserica Ortodoxă Română, ca o mamă spirituală care nu își abandonează niciodată fiii, prin vrednicii ierarhi și preoți din cele trei eparhii basarabene, a purtat grijă întotdeauna de credincioşii săi din Republica Moldova, atât prin rugăciunile sale, cât și prin sprijinirea activităților concrete edilitare, pastorale, social-filantropice și cultural-educaționale din Mitropolia Basarabiei.

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova contribuie la realizarea politicii statului român vizând consolidarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie care stă la baza relației României cu Republica Moldova și acționează pentru întărirea legăturilor și pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a cetățenilor din Republica Moldova. În acest sens, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova sprijină activitatea comunităților românești din Republica Moldova şi acordă acestora finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii, transparenţei şi tratamentului egal.

Toate aceste considerente au făcut ca, prin prezentul Protocol de cooperare, părţile să îşi afirme intenţia şi dorinţa comună de a identifica demersurile necesare pentru sprijinirea comunităţilor ortodoxe româneşti din Republica Moldova, obiectivul principal fiind coordonarea eforturilor celor două instituții, în vederea utilizării expertizei și competențelor specifice pentru derularea de proiecte și acțiuni comune, care să conducă la întărirea identității spirituale și culturale a românilor basarabeni.

Cele mai importante puncte ale acestui Protocol de cooperare sunt:

  1. Construcţia, reparaţia, conservarea şi dotarea bisericilor din Republica Moldova, aflate în jurisdicția Mitropoliei Basarabiei;
  2. Renovarea şi întreţinerea de muzee, case memoriale, monumente istorice, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;
  3. Proiecte educaţionale pentru comunitățile ortodoxe românești din Republica Moldova;
  4. Construcţia, renovarea, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor comunităților ortodoxe românești din Republica Moldova;
  5. Susţinerea manifestărilor culturale destinate comunităților ortodoxe românești din Republica Moldova.
  6. Părţile vor depune toate eforturile pentru consolidarea rolului educaţional, spiritual şi identitar al parohiilor şi mânăstirilor ortodoxe aflate în jurisdicția Mitropoliei Basarabiei.
  7. Părţile vor efectua demersuri comune pentru susţinerea proiectelor promovate de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, inclusiv prin punerea la dispoziţie, în măsura posibilităţilor, a spaţiilor folosite de parohiile Mitropoliei Basarabiei.
  8. Părțile vor efectua demersuri comune pentru desfășurarea, în cadrul proiectului ,,Școala de Duminică” a orelor de religie, având drept scop familiarizarea copiilor cu credința ortodoxă, cu legătura dintre poporul român și creștinism și cu respectarea libertății religioase.

Cancelaria Sfântului Sinod