Întâlnirea pe luna septembrie a preoților Cercului pastoral-misionar Caransebeș

27 September 2023 Off By Herea Darius
Întâlnirea pe luna septembrie a preoților Cercului pastoral-misionar Caransebeș

Luni, 25 septembrie, preoții ce alcătuiesc Cercul pastoral-misionar Caransebeș s-au reunit în biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” a parohiei caransebeșene Valea Cenchii.

Întâlnirea a debutat prin cântarea „Acatistului Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului”, soborul slujitor fiind format din: pr. Petru Damian – Parohia Păltiniș, pr. Florin Pavel Grozăvescu – Parohia Valea Cenchii și pr. Traian – Alexandru Florei – Parohia Jupa.       

Bucuria noastră și Acoperământ, Maica Domnului este „visteria și distribuitoarea bogăției Dumnezeirii” (Sf. Grigorie Palama) – mijlocitoare a împărtășirii de El, în tot locul și timpul felurit ajutătoare, povățuitoare și ocrotitoare; „liniștea cea netulburată a bătrânilor celor evlavioși” (Icos 4), „sfințitoarea tuturor stihiilor cerești și pământești…binecuvântarea tuturor timpurilor anului” (Icos 12) și vârstelor vieții.

După otpust, părintele gazdă a susținut referatul cu tema: „Parohia, familia și persoanele vârstnice: pastorația vârstnicilor din scaunul spovedaniei”. Bine alcătuit și frumos citit, referatul readuce în atenție teme des discutate în acest an omagial. Este necesară împletirea Liturghiei cu filantropia, Biserica având o experiență bimilenară în pastorație – grija pentru bunăstarea trupescă și mai ales duhovnicească a tuturor oamenilor, mai ales a categoriilor vulnerabile. Efortul pentru destructurarea mentalităților greșite, ale vremii și vremurilor, rămâne o constantă a activității pastoral-misionare. Ca mesageri ai iubirii divine paterne și imitatori ai slujirii hristice, preoții trebuie să pășească în întâmpinarea celor ce au neaparată nevoie de tămăduirea și mântuirea, aduse de/prin Tainele Bisericii.

Există întotdeauna în om dorința de a transcede hotarele morții, Hristos chemându-l pe om să trăiască (preguste) viața cea după moarte înainte de moartea lui biologică (Georgios I. Mantzaridis). Credinciosul nu trebuie să evite durerea, inerentă vieții de aici, ci să o depășescă prin puterea harului și să îi dea sens.

Spre încheierea întâlnirii, pr. Livius – Ioan Bojin, coordonatorul Cercului pastoral-misionar Caransebeș, transmite câteva obiective administrative, mulțumind pentru prezență și receptivitate. (Pr. Cristian Mokesch)