Mănăstirea Băile Herculane și-a cinstit ocrotitoarea

8 September 2023 Off By Herea Darius
Mănăstirea Băile Herculane și-a cinstit ocrotitoarea

Așezământul monahal din orașul-stațiune Băile Herculane a îmbrăcat veșmânt de aleasă sărbătoare la praznicul Nașterii Maicii Domnului, cinstindu-și ocrotitoarea.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de părintele arhimandrit Constantin Timiș, vicar eparhial al Episcopiei Caransebeșului, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Ethos”.

Părintele arhim. Constantin Timiș a subliniat rolul sărbătorii Nașterii Maicii Domnului ca fiind un bun prilej de a medita la valoarea rugăciunii atât în viața Bisericii, dar și în viața creștinului, Maica Domnului fiind ea însăși rodul bogat al rugăciunilor fierbinți, făcute cu credință, dar și la valoarea și scopul familiei:

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului ne oferă nouă, creștinilor, un bun prilej de a medita la valoarea rugăciunii atât în viața Bisericii, cât și în viața creștinului, pentru că Maica Domnului este rodul rugăciunilor stăruitoare a Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Pe de altă parte, sărbătoarea ne aduce în atenție valoarea și rostul familiei. Dumnezeu a poruncit protopărinților Adam și Eva «Creșteți, vă înmulțiți și stăpâniți Pământul!» Scopul familiei este acela de a crește, a se înmulți și a stăpâni Pământul. Familia de astăzi trebuie să înțeleagă această menire, acest scop pentru care Dumnezeu a îngăduit unirea bărbatului cu a femeii, unire din care să se nască prunci care să fie binecuvântați de Dumnezeu prin Taina Botezului și care să devină sfinți, oameni plăcuți Lui, oameni în care să se sălășluiască Duhul lui Dumnezeu, să se sălășluiască întreaga Dumnezeire, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, așa cum Maica Domnului, prin curăția ei, prin viața ei sfântă, s-a făcut chivot al Întrupării Fiului lui Dumnezeu.”

De asemenea, părintele a îndemnat pe credincioși să trăiască astfel încât fiecare să devină un chivot sfânt al Adevărului:

Fiecare dintre noi trebuie să devină un chivot sfânt, plin de har, plin de adevăr, în care Dumnezeu să se sălășluiască și din care să izvorască binecuvântare și rod spre folosul și mântuirea noastră și spre slava lui Dumnezeu.

Ca încurajare, părintele Timiș a subliniat faptul că, la Judecata de apoi, creștinii care s-au străduit să trăiască după voia lui Dumnezeu îi au mijlocitori puternici pe Maica Domnului și pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul:

Trebuie să știm că, în calendarul nostru creștin ortodox, avem două sărbători cu referire la naștere. Este vorba despre Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, care, în popor, se numește și Sânzienele, și Nașterea Maicii Domnului. Aceste două mari personalități, Maica  Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, în iconografia noastră bisericească, îi vedem stând de-a dreapta și de-a dreapta Dreptului Judecător, icoana denumită Deisis. De aici, înțelegem noi rolul pe care aceste două mari personalități l-au avut și îl au în actul de mântuire instituit de Iisus Hristos prin jertfa de pe Crucea Golgotei. Atât Ioan Botezătorul, dar mai ales Maica Domnului rămân pururea rugători înaintea lui Dumnezeu pentru noi. La sfârșitul veacurilor, la Judecata viitoare, Judecata de apoi, îi vom vedea pe acești doi mari sfinți stand la dreapta Dreptului Judecător, implorându-L pentru mântuirea creștinilor, mântuirea celor care au încercat să își ducă viața în conformitate cu credința în Dumnezeu, dar și cu moralitatea care izvorăște din această credință, moralitate despre care ne învață Sfânta noastră Biserică.”

La slujbă, au luat parte oficialități locale, credincioși din localitate, dar și pelerini din alte zone, veniți în stațiune pentru tratament.

Mănăstirea cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din stațiunea Băile Herculane are în prezent 4 vieţuitoare. La propunerea Preasfinţitului Părinte Lucian, în anul 2007, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului a ridicat aşezământul la rang de mănăstire, împodobindu-se astfel salba de mănăstiri din Episcopia Caransebeşului.

Între lucrările de amenajare executate recent s-a aflat şi refacerea Sfintei Mese, sfinţită de Preasfinţitul Lucian la data de 4 decembrie 2010, ocazie cu care mănăstirea a primit şi al doilea hram „Sfânta Mare Muceniță Varvara”. În anul 2020 a fost târnosit paraclisul așezământului monahal ca urmare a reconfigurării spațiului liturgic prin mărire și orientarea altarului spre răsărit. În prezent mănăstirea este administrată de părintele protosinghel Nectarie Câșlariu.