Mesajul de condoleanțe al Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului la trecerea în veșnicie a domnului profesor Gheorghe Rancu Bodrog

20 October 2023 Off By Herea Darius
Mesajul de condoleanțe al Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului la trecerea în veșnicie a domnului profesor Gheorghe Rancu Bodrog

Stimate domnule dr. Dacian Rancu

Îndoliată familie Rancu,

Cu  durere în suflet am aflat de trecerea din această viață a bunului nostru credincios Gheorghe Rancu-Bodrog, distins reprezentant al comunității din parohia Șopotul Vechi și cunoscut om de cultură al Văii Almăjului.

Născut la 2 aprilie 1946, pe malul Mureșului, în județul Arad, localitatea Bodrogul Nou, domnul Gheorghe Rancu, încă din tinerețe și-a închinat viața cunoașterii și părtășiei educației, în cel mai curat și autentic sens al cuvântului. În anul 1966, la vârsta de 20 de ani, a absolvit Institutul Pedagogic din Arad, una dintre cele mai prestigioase Instituții de Învățământ din România în domeniul educației. Asemenea unui apostol al Învățătorului, a primit cu responsabilitate și asumare decizia ministerială de repartizare în postul de dascăl la școala din Stăncilova (com. Șopotul Nou), Caraș-Severin, la o distanță de peste 200 de km de satul natal. Începând cu anul 1969 s-a transferat la Școala Generală din Șopotul Vechi, unde își va desfășura activitatea neîntrerupt până la pensionare, în anul 2010. S-a legat ființial de aceste locuri, nu numai prin natura profesiei, dar mai ales prin marea dragoste a vieții sale, dăscălița Elena Andrei, originară de aici, care i-a devenit soție și partener statornic în tot ceea ce a întreprins. Ca un adevărat profesionist în activitatea didactică, Gheorghe Rancu a confirmat cu prisosință, că cine își cunoaște vocația, o iubește și în felul acesta își slujește națiunea și semenii. În anul 1988 a obținut gradul I în învățământ, iar prin natura experienței și a devotamentului a primit responsabilitatea de metodist al Inspectoratului Școlar Județean și responsabil al Cercului Pedagogic Almăj, până la pensionare. Mai mult, a fost cooptat în Comisia Națională de elaborare a programei școlare de educație civică și de elaborare a manualelor alternative pentru clasa a IV-a.

Activitatea sa didactică a fost completată de o complexă muncă de cercetare istorică, valorificată din perspectivă publicistică, redactând lucrări bine documentate, care scot de sub colbul istoriei frumoase fapte ale înaintașilor. La aceasta s-a adăugat pasiunea de colecționar, concretizată în Colecția privată de arheologie și etnografie – Almăjul, deschisă în 2011 în propria locuință, cu peste 2000 de piese de o valoare inestimabilă. 

Dovedindu-se a fi un autentic intelectual, a fost mereu aproape de Biserica strămoșească, implicat între anii 1996-2000 în forurile eparhiale ale reînființatei Episcopii a Caransebeșului. Cunoscând obârșia episcopului Iosif Traian Badescu, s-a dedicat cu multă pricepere pentru a vorbi semenilor despre acest prim episcop bănățean al Caransebeșului. Toate activitățile pe care le-a organizat până în ultimele zile de viață, au fost strâns legate de valorile religios-morale ale Bisericii strămoșești. Toate eforturile muncii sale au fost răsplătite de Dumnezeu prin familia minunată a domniei sale, mai precis prin ce doi fii Dacian și Adrian Rancu, oameni cu responsabilități sociale, în care se regăsesc cu prisosință calitățile și exigențele tatălui lor, confirmând cuvântul psalmistului Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui… Fericit este omul care-și va umple casa de copii; nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii săi în poartă. (Psalmul 126, 3 și 5).

Personal, am avut bucuria să îl cunosc pe domnul Gheorghe Rancu în anul 2006, când am devenit episcop al Caransebeșului, fiind legați de obârșia comună din județul Arad. În fond, domnia sa nu și-a părăsit niciodată locurile natale, luând cu multă dragoste și numele de Bodrog, după localitatea natală și a cunoscutei mănăstiri din vecinătatea ei. Ne-am întâlnit în nenumărate rânduri, vizitându-l atât la casa din Șopot, primindu-l deopotrivă la reședința episcopală din Caransebeș. De cele mai multe ori, ne-am întâlnit la manifestările cultural-spirituale din Valea Almăjului, ultima dată la Lăpușnicel în data de 6 octombrie 2023.

La acest moment de vremelnică despărțire de cel care va rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut și în rugăciunea noastră Gheorghe Rancu Bodrog, credincios al Bisericii dreptmăritoare, părinte, soț, bunic și dascăl destoinic, transmitem familiei îndurerate și întregii comunități din Valea Almăjului, gândul nostru părintesc de compasiune, rugând pe Milostivul Dumnezeu să îi așeze sufletul în lumina vieții, precum ne-a făgăduit că cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. (Ioan 11, 25)

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe pentru familia îndoliată,

+LUCIAN

Episcopul Caransebeșului