Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Banatului întrunit la Caransebeș

23 November 2023 Off By Pavel Canea
Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Banatului întrunit la Caransebeș

La Centrul Eparhial din Caransebeș s-a desfășurat joi, 23 noiembrie, ședința de lucru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Banatului. Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, s-au întrunit pentru a dezbate mai multe probleme de ordin pastoral-misionar.

În salonul episcopilor, ierarhii au discutat despre misiunea clericilor din Mitropolia Banatului ce o desfășoară în toate sectoarele de activitate: pastoral-misionar, social-filantropic și cultural. Au evidențiat mijloacele prin care preoții trebuie să aprofundeze și să rămână ancorați în credința dreptmăritoare ca s-o poată transmite cât mai bine credincioșilor, să păstreze unitatea liturgică și să se implice cât mai mult în întrajutorarea semenilor, mai ales că suntem în perioada Postului Nașterii Domnului când trebuie să fim cu inima deschisă față de frații noștri.

Mitropolitul, împreună cu arhiepiscopii, episcopii, precum și episcopii-vicari și arhiereii-vicari de la eparhiile sufragane alcătuiesc Sinodul mitropolitan. Sinoadele mitropolitane se pot întruni în ședințe comune pentru a elabora și a aplica planuri de cooperare permanentă la nivel pastoral-misionar, social-filantropic și cultural de interes regional, despre care vor informa Sfântul Sinod în scris.