Agenda catehetică dedicată Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor – instrument util pentru catehezele cu copiii și tinerii din Eparhia Caransebeșului

24 January 2024 Off By Herea Darius
Agenda catehetică dedicată Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor – instrument util pentru catehezele cu copiii și tinerii din Eparhia Caransebeșului

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, în această perioadă, Biroul de catehizare a tineretului de la nivelul Episcopiei Caransebeșului a elaborat Agenda catehetică pentru anul 2024 – Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori și fără de arginți.

„Agenda conține 26 de teme catehetice, organizate lunar și are în verere atât tematica specifică anului omagial și anului comemorativ, cât și teme catehetice de maximă importanță, precum: Sfintele Taine, sfintele virtuți, sărbători mai importante sau miuni ale Maicii Domnului. O pondere importantă în conținutul acesteia o au pericopele evanghelice care fac referire la tămăduiri ale Mântuitorului, precum și cateheze referitoare la viața și activitatea sfinților doctori și tămăduitori, fără de arginți”, a subliniat părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Biroului de catehizare.

 Acesta a mai adăugat că: „pe baza acestor teme, împreună cu colegii de la nivelul biroului, vom propune  preoților și cateheților din eparhia noastră planuri de cateheză, însoțite de resurse catehetice adecvate, menite să sprijine livrarea învățăturilor de credință către copii și tineri, folosind metode moderne și pe înțelesul acestora”

Catehezele tematice elaborate la nivelul biroului vor fi puse la dispoziția preoților și a voluntarilor din centrele de tineret ale eparhiei, iar reprezentanții Biroului de catehizare vor susține în fiecare lună cateheze itinerante în parohii, pe baza unui calendar bine stabilit. De asemenea, resursele catehetice vor fi folosite în taberele care se vor organiza în vara acestui an la nivel eparhial.

Temele catehetice propuse în cadrul agendei, structurate pe cele 12 luni ale anului, sunt următoarele: ianuarie – Treptele vindecării complete și Sfinții tămăduitori ai lunii: Sfinții doctori fără de arginți Chir și Ioan, februarie – Stăruința în rugăciune și Sfinții tămăduitori ai lunii: Sf. Mc. Trifon și Sf. Sfințit Mc. Haralambie, martie – Iertarea – începutul vindecării și Simbolurile Ortodoxiei, aprilie – Sf. Maslu – Taina vindecării și Sf. Maria Egipteanca – simbol al pocăinței, mai – Izvorul Tămăduirii – puterea vindecătoare a Maicii Domnului și Rabdarea în suferință, iunie – Orbirea sufletească versus orbirea trupească, Roadele Duhului Sfânt și Sf. Ierarh Luca al Crimeei, iulie – Sfinții tămăduitori ai lunii: Sfinții Mc. Doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Roma și Sf. M. Mc. Pantelimon și Icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, august – Credința prietenilor milostivi ajută pe cel bolnav și Maica Domnului – comoară de tămăduiri, septembrie – Luarea Crucii și urmarea lui Hristos și Jertfa părinților în nașterea și creșterea de prunci, octombrie – Milostenia – poartă spre Rai, Rugăciunea părinților – vindecare pentru copiii lor și Sf. Apostol și Ecanghelist Luca, noiembrie – Postul – mijloc de vindecare sufletească și trupească, Sfinții Tămăduitori ai lunii – Sf. Ier. Nectarie din Eghina, Sf. Cosma și Damian, cei din Asia și Sf. Grigorie Decapolitul, decembrie – Sfinții – modele de curaj, înțelepciune și bunătate și Milostenia – formă concretă de iubire a aproapelui.

Agenda catehetică a fost prezentată coordonatorilor centrelor catehetice și de tineret din eparhie, precum și responsabililor cu cateheza de la nivelul protopopiatelor într-o întâlnire de lucru, organizată online, miercuri, 24 ianuarie. În cadrul întâlnirii, au fost discutate și alte subiecte de interes, precum: statusul desfășurării Concursului Național Catehetic „Hristos – cuvântul care vindecă”, organizarea Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox – 2 februarie în Episcopia Caransebeșului, calendarul vizitelor la centrele de tineret, precum și prezentarea unor informații preliminare despre cele mai importante proiecte de tineret ale anului 2024.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, la nivelul Biroului de catehizare a tineretului din eparhia Banatului de Munte se dorește implementarea unei strategii noi, prin care se urmărește intensificarea activității catehetice din parohii și sprijinirea cateheților prin punerea la dispoziție de resurse catehetice și sesiuni de formare și perfecționare în lucrul cu tinerii.