Ofrandă muzicală Iubirii răstignite sub bagheta Grupului Psaltic „Ethos”

22 March 2024 Off By Herea Darius
Ofrandă muzicală Iubirii răstignite sub bagheta Grupului Psaltic „Ethos”

Cu adâncă recunoștință pentru milostivirea Preabunului Dumnezeu, Grupul Psaltic Ethos găsește de cuviință să închine, sub altarul jertfei Crucii, Ofranda Iubirii Răstignite, duminică, 24 martie, începând cu ora 18:00, în Sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu” a Episcopiei Caransebeșului. Lansarea celui de-al patrulea album își află existența în contextul perioadei prepascale, prilej de reflecție interioară și de rugăciune profundă. Dincolo de zgomotele agitate ale omului îndepărtat de Dumnezeu și de propriul sens al vieții, cântarea psaltică apare ca o răsuflare eliberatoare de tot ce este necurat. Ea ființează în noi harul sfințitor de a împlini golul lăsat în urma abandonării Vieții. Într-o societate secularizată, este tot mai binevenită activitatea misionar-artistică a Grupului Psaltic Ethos, înființat la inițiativa Preasfințitului Părinte Lucian, Episcop al Caransebeșului. Sub îndrumarea solistului, părintele diacon Minel Ciucă, tinerii: tenorul Mircea Ștefan, baritonul Cristi Radu, isonarul Emil On și basul Andrei Trăilescu și-au unit forțele pentru a-L slăvi pe Dumnezeu.

Umplând prin glas absența emoției din lumea laică, Grupul Psaltic Ethos și-a găsit menirea prin succesiunea de laude aduse Tatălui Ceresc, atât în țară, cât și în afara granițelor. Dacă înaintea icoanei Maicii Domnului, grupul a debutat cu un Buchet de Pricesne, drumul și-a urmat cursul firesc cu apariția albumului La umbra Crucii Tale. Cum prelungirea vieții dincolo de moarte devine, după multă îndurare și suferință, dar neprețuit, șirul a continuat cu cea de-a III-a lansare denumită Cântările învierii: Din moarte la viață. Într-un ison neîntrerupt, prin fiecare treaptă coborâtă în muzica psaltică, de la epistrof la hamili, omul ia aminte asupra efemerității anilor și a apropierii de neoprit în fața veșniciei. Cu smerenie, pare anume că pricesnele și muzica psaltică, în general, ne predau cea mai grea lecție: aceea a trezviei, a revenirii la ceea ce este Calea, Adevărul și Viața. În muzica bizantină, pare că urcăm treaptă cu treaptă dealul iertării care ne desăvârșește pe toți. Sub umbrirea Legii Noi, ne înfrumusețăm sufletele, cântând cele lesne de înțeles. Astfel, cel de-al treila album propune tema Învierii prin iertarea păcatelor noastre, dar și a celor care ne-au greșit. După cum ne stă scris și în unul din textele găsite în Triod, citit din Slava de la Vecernia de sâmbătă seara, din cea de-a treia duminică din post: cu condeiul Crucii, sângerându-ți degetele cu vopsele roșii, Te-ai milostivit a iscăli pentru noi, ca un Împărat, cele ce sunt spre Iertare…

Cu alte cuvinte, Ofranda Iubirii Răstignite este o colecție de cântece apărute ca o prelungire a meditației asupra iertării, Din moarte la viață, învățând a iubi prin a ierta. Perioada prepascală este un timp prielnic curățirii sufletului și a încercării umane de a ne desăvârși prin pricesne, dăruind din preaplinul inimii pentru a dobândi Harul Cel Ceresc.