Examen de titularizare (capacitate) preoţească la Caransebeş

31 May 2024 Off By Herea Darius
Examen de titularizare (capacitate) preoţească la Caransebeş

Sectorul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului aduce la cunoştinţă tuturor celor interesaţi că, joi, 4 iulie 2024, va avea loc o nouă sesiune a examenului de titularizare (capacitate) preoţească pentru candidaţii la ocuparea unui post clerical vacant, licenţiaţi în Teologie.

Probele scrise (Teologie Sistematică și Teologie Pastorală) vor avea loc între orele 10-12, iar probele orale (Omiletică; Catehetică; Legislație și Administrație bisericească; Liturgică, Tipic și Cântare bisericească) vor avea loc începând cu orele 13.00. Examenul se va desfăşura în incinta Centrului Eparhial din Caransebeş.

Candidații pot depune dosarul de înscriere la examen la Centrul Eparhial, Sectorul Administrativ-Bisericesc, în perioada 3 – 28 iunie 2024.

Dosarul va cuprinde:

 1. cerere de înscriere la examen (se obține de la Centrul Eparhial);
 2. Curriculum Vitae tip Europass (cu poză color, datat și semnat)
 3. Carte de Identitate (fotocopie)
 4. Certificat de naștere (fotocopie)
 5. Certificat de botez (fotocopie)
 6. Certificat de căsătorie (fotocopie)
 7. Certificat de cununie bisericească (fotocopie)
 8. Diploma de bacalaureat (fotocopie)
 9. Atestatul profesional (pentru absolvenții de Seminar Teologic) – fotocopie
 10. Diploma de licenţă (sau adeverinţă eliberată de Secretariatul Facultăţii cu media anilor de studii şi a examenului de licenţă) cu foaie matricolă (fotocopie)
 11. Diploma de master (după caz) cu foaie matricolă, alte diplome, certificate, adeverințe de absolvire a altor facultăți, cursuri post-universitare, concursuri, cursuri de calificare, etc. – fotocopii.
 12. Recomandarea duhovnicului în vederea hirotoniei (pentru candidat și soția acestuia), în care se va menționa dacă există sau nu impedimente la hirotonie – în original.

Amintim că media examenului de titularizare (capacitate) preoţească este luată în considerare la concursul de dosare pentru numirea într-o parohie a debutanţilor. Tematica o puteți descărca de pe următorul link: Tematica Capacitate Iulie 2024