Parohii vacante în luna iunie 2019

8 June 2019 Off By Herea Darius
Parohii vacante în luna iunie 2019

Protopopiatul Caransebeș

Parohia Constantin Daicoviciu, postul de preot paroh. Parohia este de categoria I rural B, având 122 familii cu 503 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327090 Constantin Daicoviciu, nr. 109, jud. Caraş-Severin.

Protopopiatul Reșița

Parohia Apadia, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 63 familii cu 190 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327046 Apadia, f.n., comuna Brebu, jud. Caraş-Severin

Parohia Cârnecea, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 83 familii cu 196 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327396 Cârnecea, nr. 1, comuna Ticvaniu Mare, jud. Caraş-Severin

Parohia Dognecea, postul de preot paroh. Parohia este de categoria I rural B, având 335 familii cu 900 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327180 Dognecea, nr. 185, comuna Dognecea, jud. Caraş-Severin.

Parohia Surducu Mare, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 77 familii cu 236 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327213 Surducu Mare, nr. 45, comuna Forotic, jud. Caraş-Severin.

Protopopiatul Moldova Nouă

Parohia Berliște, postul de preot paroh. Parohia este de categorie III rural; 85 familii cu 240 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327020 Berliște, nr. 100, comuna Berliște, jud. Caraş-Severin.

Parohia Nicolinț, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 68 familii cu 125 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327082 Nicolinț, nr. 60, comuna Ciuchici, jud. Caraş-Severin.

Parohia Petrilova, postul de preot paroh. Parohia este de categoria misionară, având 50 familii cu 104 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327083 Petrilova, nr. 45, comuna Ciuchici, jud. Caraş-Severin.

Amănunte se pot obţine la Centrul Eparhial, Serviciul Administrativ-Bisericesc şi de la Oficiile protopopeşti în cauză.

În atenţia tuturor celor interesaţi

Dosarul în vederea ocupării unui post clerical în Episcopia Caransebeşului trebuie să conţină următoarele acte:

1. Dosar plic
2. Cerere – tip adresată Chiriarhului – se obţine de la Centrul Eparhial.
3. CV – Europass (datat şi semnat) – cu poză color
4. Certificat de capacitate preoţească – eliberat de Episcopia Caransebeşului
5. ACTE CIVILE ŞI BISERICEŞTI:
– C.I. (candidat, soţie, copii)
– certificat de naştere (candidat, soţie, copii)
– certificat de botez (candidat, soţie, copii)
– certificat de căsătorie
– certificat de cununie bisericească
– binecuvântare căsătorie – din partea Chiriarhului
– recomandarea duhovnicului în vederea hirotoniei (candidat, soţie) – în care să se menţioneze dacă există sau nu impedimente la hirotonia candidatului – semnată şi ştampilată;
– cazier judiciar de la Poliţie – nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului;
– carnet de muncă / adeverinţe de vechime / extras REVISAL – completate la zi, certificate conform cu originalul, ştampilate şi semnate pe fiecare pagină;
– adeverinţă medicală, cu menţiunea Apt fizic şi psihic – nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului.
6. ACTE DE STUDIU:
– diplomă de bacalaureat;
– atestat profesional – pentru absolvenţii de seminar;
– diplomă de licenţă în teologie + foaia matricolă
– diploma de master în teologie + foaia matricolă
– alte diplome, certificate, adeverinţe de absolvire a altor facultăţi, cursuri post-universitare, concursuri, cursuri de calificare, etc.
7. Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea / nerealizarea unor venituri din alte activităţi: firme, acţiuni, proprietăţi, drepturi de autor, etc.
8. Declaraţia soţiei că îşi va urma soţul şi că va locui împreună cu acesta în parohia încredinţată.

Actele solicitate se prezintă în original şi copie la Serviciul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului, unde se întocmește dosarul.

Etapele pentru ocuparea unui post clerical în Episcopia Caransebeşului

1. verificarea actelor, întocmirea dosarului și interviu – Serviciul Administrativ-Bisericesc;
2. audienţă, interviu şi cercetare canonică – PS Episcop Lucian
3. analizarea dosarului şi luarea unei decizii – Consiliul Eparhial sau Permanenţa Consiliului Eparhial.