Schitul „Înălțarea Domnului” Reșița își prăznuiește ocrotitoarea

11 July 2019 Off By Herea Darius
Schitul „Înălțarea Domnului” Reșița își prăznuiește ocrotitoarea

Cinstirea Sfintelor Icoane ocupă un loc important în învățătura ortodoxă. Ea nu este o simplă imagine și nici o ilustrație a Sfintei Scripturi sau a istoriei Bisericii. Este mai mult decât atât. Este un obiect de cult care face parte integrantă din viața liturgică, pentru că ea – Biserica – păstrează o bogăție nesfârșită a gândirii patristice și al Sfintei Liturghii.

Cinstirea icoanelor, a Domnului Iisus Hristos, a Maicii Domnului, a îngerilor și a sfinților este o dogmă a credinței creștine ce decurge din dogma fundamentală a Bisericii: mărturisirea că Dumnezeu S-a făcut om iar chipul Acestuia este o mărturie a întrupării Sale adevărate, reale și nu închipuite sau iluzorii. Tocmai pentru aceasta este numită adesea „teologie în imagini” iar Sfântul Vasile cel Mare precizează: „Ceea ce cuvântul împărtășește prin auz, pictura arată în tăcere prin imagine”. Cinstirea Sfintelor Icoane are o valoare educativ-morală. Ele trezesc, întrețin și întăresc viața duhovnicească. Icoanele, pictate după învățătura ortodoxă, înfățișează nu chipul omului stricăcios, ci chipul omului nestricăcios, înnoit prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. În decursul istoriei sale, Biserica a luptat pentru păstrarea adevărului revelat iar lupta cea mai mare a fost în fața pericolului iconoclast (luptător împotriva icoanelor) care tăgăduia legimitatea cinstirii lor. Aceasta pentru că iconoclaștii nu puteau să înțeleagă că în icoană se înfățișează nu firea sau firile, ci persoana, iar chipul persoanei înfățișate în icoană nu este identic cu persoana însăși.

Icoana nu este o reprezentare a dumnezeirii, ci un semn al participării unei persoane la viața dumnezeiască. Prezența sfinților și ajutorul lor sunt bunul cel mai de preț oferit de Dumnezeu pentru întreaga omenire. Dar locul cel mai înalt între sfinți îl are Maica Domnului. În cultul ortodox Maica Domnului este invocată după Sfânta Treime, înaintea îngerilor și a sfintilor, prin faptul că este considerată „mijlocitoare” prin rugăciunile ei. Sfântul Ioan Damaschin ne spune: „Propovăduim că Sfânta Fecioară este în sensul propriu și real Născătoare de Dumnezeu. Prin faptul că Cel ce S-a născut din ea este Dumnezeu adevărat, este adevărată Născătoare de Dumnezeu, adevărat aceea care a născut pe Dumnezeu adevărat, întrupat din ea…”. Una dintre icoanele harismatice este cea numită „Trihirusa” sau „Triherusa” (icoana cu trei mâini) a cărui original se păstrează la Mănăstirea Hilandaru de la Muntele Athos. Pictată de Sfântul Ioan Damaschin, asupra căruia făcuse o minune, prin voia lui Dumnezeu, ajunge în secolul al XIII – lea în Balcani. O copie a acesteia a fost adusă la Mănăstirea Neamț de Sfântul Paisie Velicicovschi în secolul al XVIII – lea. O altă copie se mai păstrează la Schitul „Înălțarea Domnului” din apropierea municipiului Reșița. Hramurile icoanei sunt pe 28 iunie, 12 iulie și 4 decembrie. Programul hramului icoanei „Trihirusa” se va desfășura după următorul orar:

  • Ora 18.00 – 20.00 : Vecernia cu Litie și Privegherea;
  • Ora 20.00 – 20.45 : Acatistul Icoanei
  • Ora 20.45 – 21.00 : Cuvânt de învățătură, istoric
  • Ora 21.00 – 22.30 : Sfânta Liturghie

Pr. Valentin Popovici