Oferta educațională a Seminarului Teologic din Caransebeș pentru anul școlar 2020-2021

26 May 2020 Off By Pavel Canea
Oferta educațională a Seminarului Teologic din Caransebeș pentru anul școlar 2020-2021

Învățământul teologic din Caransebeș este unul cu o tradiție de peste 150 de ani care a format de-a lungul anilor preoți și profesori, dar mai ales oameni de valoare pentru Biserica strămoșească și pentru societate.

Iată câteva avantaje ce le oferă Seminarul Teologic Ortodox din Caransebeș: îmbinarea armonioasă între studiul disciplinelor laice și a celor de specialitate; examen de atestare a competențelor teologice; finalizarea studiilor prin examenul de bacalaureat la disciplinele: limba română, istorie, geografie și logică; program religios zilnic; uniformă şcolară distinctivă; activităţi de practică liturgică, omiletică şi catehetică, desfăşurate în şcoală şi în cadrul unor parohii; ansamblu coral şi manifestări teatral – artistice; excursii tematice şi de studiu și participări la Olimpiade şcolare.

Pe de altă parte Seminarul are săli noi de clasă; cazare în cămin propriu (în limita locurilor disponibile);  servirea mesei la cantina şcolii; susţinere financiară din partea Episcopiei pentru elevii merituoși; bibliotecă proprie; biserică pentru oficierea slujbelor religioase; cabinet de informatică; sală de lectură şi acces la internet.                                        

Părintele profesor Rusalin Isac, directorul Seminarului Teologic din Caransebeș le adresează următorul mesaj elevilor din clasa a VIII-a: „Dragi absolvenți ai clasei a VIII-a, promoția 2020! Seminarul Teologic Ortodox «Episcop Ioan Popasu» din Caransebeș este școala în care găsiți învățământul vocațional de calitate care vă asigură formarea integrală pe care o doriți. Aici veți întâlni atmosfera unei școli de prestigiu care a dat, în decursul timpului, oameni de valoare, atât Bisericii cât și societății. Este o alegere perfectă pentru elevii care doresc să fie informați, dar și formați ca viitori oameni de nădejde ai Bisericii și ai societății. Suntem o Mare  Familie, formată din dascăli bine pregătiți, elevi (băieți și fete) sârguincioși, un mediu propice unei formări intelectuale și spirituale. Vă așteptăm să vă alăturați”.

Înscrierile la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș pentru anul școlar 2020-2021se fac între 2 și 5 iunie 2020, iar probele de verificare a aptitudinilor vor avea loc între 9 și 12 iunie 2020.

La probele de aptitudini se va susține un interviu, care va consta în: verificarea dicției prin rostirea unor rugăciuni; verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unor cântări religioase; motivarea alegerii unei unități de învățământ teologic. Proba de verificare a cunoștințelor religioase va fi echivalată cu media   anuală la disciplina Religie din clasele V-VIII. 

La Seminarul Teologic se pot înscrie absolvenți de gimnaziu, băieți și fete, care au media generală de absolvire a claselor V-VIII minim 7.00 și media la purtare minim 9.00.

Cei interesați pot obține mai multe detalii la Tel: 0255512666; Fax:  0255512666; E-mail: seminarteologic@yahoo.com și https://www.seminarulcaransebes.ro

Metodologie admitere 2020 by Pavel Canea on Scribd