ANUNȚ PUBLIC – privind decizia etapei de încadrare

3 June 2020 Off By Pavel Canea
ANUNȚ   PUBLIC – privind  decizia  etapei  de  încadrare

Episcopia  Caransebeşului,  titular al proiectului  „Construire  mănăstire ortodoxă – Coronini“, anunţă  publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului:  fără  evaluarea  impactului  asupra  mediului,  pentru  proiectul  Construire   mănăstire  ortodoxă – Coronini, propus a fi amplasat în comuna Coronini,  județul Caraş–Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin din Reşiţa, Str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi,  între orele 0800 – 1500  şi vineri, între orele 0800 – 1300,  precum  şi  la  următoarea adresă de internet  http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţi competente pentru protecţia mediului.