Oferta educațională a Seminarului Teologic din Caransebeș pentru anul școlar 2021-2022

30 March 2021 Off By Herea Darius
Oferta educațională a Seminarului Teologic din Caransebeș pentru anul școlar 2021-2022

Învățământul teologic din Caransebeș este unul cu o tradiție de peste 150 de ani care a format de-a lungul anilor preoți și profesori, dar mai ales oameni de valoare pentru Biserica strămoșească și pentru societate.

Iată câteva avantaje ce le oferă Seminarul Teologic Ortodox din Caransebeș: îmbinarea armonioasă între studiul disciplinelor laice și a celor de specialitate; examen de atestare a competențelor teologice; finalizarea studiilor prin examenul de bacalaureat la disciplinele: limba română, istorie, geografie și logică; program religios zilnic; uniformă şcolară distinctivă; activităţi de practică liturgică, omiletică şi catehetică, desfăşurate în şcoală şi în cadrul unor parohii; ansamblu coral şi manifestări teatral – artistice; excursii tematice şi de studiu și participări la Olimpiade şcolare.

Pe de altă parte Seminarul are săli noi de clasă; cazare în cămin propriu (în limita locurilor disponibile); servirea mesei la cantina şcolii; susţinere financiară din partea Episcopiei pentru elevii merituoși; bibliotecă proprie; biserică pentru oficierea slujbelor religioase; cabinet de informatică; sală de lectură şi acces la internet.

Părintele profesor Rusalin Isac, directorul Seminarului Teologic din Caransebeș le adresează următorul mesaj elevilor din clasa a VIII-a: „Seminarul Teologic Ortodox Episcop Ioan Popasu din Caransebeș este o școală valoroasă a învățământului teologic românesc și continuă tradiția învățământului teologic din Banat, ce datează de peste 150 de ani. Școala noastră s-a impus de-a lungul timpului prin oamenii care i-au trecut pragul, profesori sau elevi.

Dragi absolvenți, Seminarul Teologic din Caransebeș vă oferă:

  • pregătire teologică de specialitate;
  • pregătire umanistă/filologică
  • dezvoltarea competențelor de comunicare
  • dezvoltarea și aprofundarea competențelor și aptitudinilor muzicale și artistice, prin orele de : Educație muzicală, Educație artistică, Ansamblu coral, Desen, prin activitatea corală și a trupei de teatru
  • mediu educațional sigur.

Finalizarea studiilor se va concretiza prin examenul de atestat teologic și bacalaureat, acesta urmând a fi susținut, la fel ca la profilul uman, specializarea Filologie, respectiv Limba română, Istorie, Geografie sau Logică la alegere.

Vă așteptăm, băieți și fete, să vă alăturați nouă, pentru a vă forma atât spiritual cât și intelectual, ca oameni de nădejde ai Bisericii și societății românești!”.

Înscrierile la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș pentru anul școlar 2021-2022 se fac între 7- 14 iunie 2021, iar probele de verificare a aptitudinilor vor avea loc între 15- 18 iunie 2021.

Probele de aptitudini vor consta din: verificarea dicției prin rostirea unor rugăciuni; verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unor cântări religioase; motivarea alegerii unității de învățământ teologic, probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase.

La Seminarul Teologic se pot înscrie absolvenți de gimnaziu, băieți și fete, care au media generală de absolvire a claselor V-VIII minim 7.00 și media la purtare minim 9.00.

Cei interesați pot obține mai multe detalii la Tel: 0255512666; Fax: 0255512666; E-mail: seminarteologic@yahoo.com și https://www.seminarulcaransebes.ro