Parohii vacante în luna septembrie 2021

1 September 2021 Off By Herea Darius
Parohii vacante în luna septembrie 2021

Protopopiatul Reșița

Parohia Cârnecea, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 83 familii cu 190 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327396 Cârnecea, nr. 1, comuna Ticvaniu Mare, jud. Caraş-Severin.

Parohia Ticvaniu Mic, postul de preot paroh. Parohia este de categoria misionară, având 45 familii cu 96 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa 327398 Ticvaniu Mic nr. 1B, comuna Ticvaniu Mare, jud. Caraş-Severin.

Parohia Dezești, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 82 familii cu 147 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327201 Dezeşti nr. 156, comuna Fârliug, jud. Caraş-Severin.

Parohia Cuptoare cu filia Secu – Reşiţa, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural B, având 85 familii cu 185 credincioşi în parohie, iar 22 familii cu 46 credincioşi în filie. Are biserică și casă parohială. Adresa: 320002 Cuptoare (Reşiţa), nr. 178, jud. Caraş-Severin.

Protopopiatul Băile Herculane

Parohia Cornereva cu filiile Ohaba și Valea Ramnei, postul de preot slujitor. Parohia este de categoria I rural A, având 536 familii cu 2151 credincioşi. Are biserică dar nu are casă parohială pentru preotul slujitor. Adresa: 327110 Cornereva, nr. 329, jud. Caraş-Severin.

Parohia Șopotu Vechi, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural A, având  155 familii cu 450 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327172 Şopotu Vechi nr. 142, comuna Dalboşeţ, jud. Caraş-Severin.

Protopopiatul Moldova Nouă

Parohia Iam, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 77 familii cu 173 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327021, Iam nr. 60, comuna Berliște, jud. Caraş-Severin.

Parohia Vărădia, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural B, având 129 familii cu 320 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327420 Vărădia, nr. 298, jud. Caraş-Severin.

Parohia Mercina, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural A, având 102 familii cu 293 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327421 Mercina nr. 106, comuna Vărădia, jud. Caraş-Severin.

Parohia Comorâște, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural A, având 140 familii cu 475 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327212 Comorâşte nr. 143, comuna Forotic, jud. Caraş-Severin.

În atenţia tuturor celor interesaţi

Dosarul în vederea ocupării unui post clerical în Episcopia Caransebeşului trebuie să conţină următoarele acte:

1. Dosar plic
2. Cerere – tip adresată Chiriarhului – se obţine de la Centrul Eparhial.
3. CV – Europass (datat şi semnat) – cu poză color
4. Certificat de capacitate preoţească – eliberat de Episcopia Caransebeşului
5. ACTE CIVILE ŞI BISERICEŞTI:
– C.I. (candidat, soţie, copii)
– certificat de naştere (candidat, soţie, copii)
– certificat de botez (candidat, soţie, copii)
– certificat de căsătorie
– certificat de cununie bisericească
– binecuvântare căsătorie – din partea Chiriarhului
– recomandarea duhovnicului în vederea hirotoniei (candidat, soţie) – în care să se menţioneze dacă există sau nu impedimente la hirotonia candidatului – semnată şi ştampilată;
– cazier judiciar de la Poliţie – nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului;
– carnet de muncă / adeverinţe de vechime / extras REVISAL – completate la zi, certificate conform cu originalul, ştampilate şi semnate pe fiecare pagină;
– adeverinţă medicală, cu menţiunea Apt fizic şi psihic – nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului.
6. ACTE DE STUDIU:
– diplomă de bacalaureat;
– atestat profesional – pentru absolvenţii de seminar;
– diplomă de licenţă în teologie + foaia matricolă
– diploma de master în teologie + foaia matricolă
– alte diplome, certificate, adeverinţe de absolvire a altor facultăţi, cursuri post-universitare, concursuri, cursuri de calificare, etc.
7. Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea / nerealizarea unor venituri din alte activităţi: firme, acţiuni, proprietăţi, drepturi de autor, etc.
8. Declaraţia soţiei că îşi va urma soţul şi că va locui împreună cu acesta în parohia încredinţată.


Actele solicitate se prezintă în original şi copie la Serviciul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului, unde se întocmește dosarul.

Etapele pentru ocuparea unui post clerical în Episcopia Caransebeşului

1. verificarea actelor, întocmirea dosarului și interviu – Serviciul Administrativ-Bisericesc;
2. audienţă, interviu şi cercetare canonică – PS Episcop Lucian
3. analizarea dosarului şi luarea unei decizii – Consiliul Eparhial sau Permanenţa Consiliului Eparhial.