Posturi vacante de preot militar

29 October 2021 Off By Herea Darius
Posturi vacante de preot militar

Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale scoate la concurs 2 posturi vacante de preot militar la Batalionul 33 Vânători de Munte „Posada” U.M. 010412 Curtea de Argeș, jud. Argeș și la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță” U.M. 01945, Borcea (Fetești) jud. Călărași .

Potrivit reglementărilor Sfântului Sinod, ocuparea unui post de preot în structurile militare prevede ca pentru fiecare post vacant să existe cel puţin doi candidaţi, aceştia trebuie să fie preoţi hirotoniţi, cu minimum 2 ani vechime în activitatea pastorală, absolvenţi de Teologie Pastorală cu media minim 8.50 şi vârsta cuprinsă între 25 şi 35 de ani, cu ţinută morală şi situaţie canonică ireproşabilă.

Depunerea dosarelor se face personal, la sediul Sectorului Social Filantropic și Misionar al Administrației Patriarhale, în termen de 30 zile de la data de 29.10.2021, la adresa: Bd. Regina Maria, nr. 1, bl. P5B, et. 6, ap. 16, sector 4, București.

Pentru constituirea dosarelor de candidare şi acordarea binecuvântării de participare la examen, se vor depune următoarele documente:

 1. Binecuvântarea eparhiei în cuprinsul căreia se află postul vacant (candidaţii ce provin din alte eparhii trebuie să obţină, în prealabil, binecuvântarea de participare de la ierarhul eparhiei în care se află postul vacant de preot militar);
 2.   Binecuvântarea şi recomandarea ierarhului din eparhia din care provine candidatul;
 3. Cerere de  înscriere la concurs;
 4. Copii acte studii (diplomă de licenţiat în teologie şi foaie matricolă);
 5. Copie act de identitate;
 6. Fişă personală eliberată de eparhie;
 7. Cazier judiciar;
 8. Fişă medicală (tip recrutare);
 9. Curriculum vitae;
 10. Adeverinţă de vechime în preoţie şi copie după cartea de muncă;
 11. Memoriu de activitate vizat de protoierie;
 12. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
 13. Certificat de competenţă operare pe calculator.

Concursul se va organiza în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de înscrieri.