Părintele protosinghel Sava Gana a trecut în veșnicie

24 September 2021 Off By Herea Darius
Părintele protosinghel Sava Gana a trecut în veșnicie

Simeon Gana s-a născut la data de 29 aprilie 1945 în satul Coșava, comuna Curtea, județul Timiș, fiu al binecredincioșilor Gana Ivante și Ileana, fiind penultimul fiu din totalul de opt frați – trei fete și cinci băieți. A absolvit, la Reșița, școala profesională de prelucrare a materialelor prin așchiere și a lucrat în Combinatul Siderurgic de la Reșița până în anii ’80, când a hotărât să intre în Mănăstirea „Cocoșu” din județul Tulcea, acolo unde a fost hirotonit ierodiacon și ieromonah, primind numele de călugărie Sava, în cinstea Sfântului Cuvios Sava cel Sfințit din Palestina.

În anul 1990, s-a redeschis Mănăstirea „Dervent”, iar după trecerea la cele veșnice a părintelui stareț arhimandrit Elefterie Mihail, la această mănăstire a venit un grup de monahi, printre care s-a aflat și părintele Sava, care a primit ascultarea de econom.

La 20 iulie 1993, a fost numit stareț la Mănăstirea „Peștera Sfântului Apostol Andrei” din comuna Ion Corvin, județul Constanța. Cu multă osârdie, a ridicat paraclisul din incinta mănăstirii și a pus fundația la Biserica mare „Katholikonul”, dar din motive de sănătate, la recomandarea medicilor, a plecat la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț, în anul 1995, primind ascultarea de econom la Schitul „Sfânta Teodora de la Sihla” – Codrii Pașcanilor, până în anul 1996.

La 8 martie 1996, împreună cu câțiva ucenici, părintele a venit la Schitul „Almăj – Putna” din comuna Prigor, satul Putna, județul Caraș-Severin. Prin istovirea lor și contribuția oamenilor de bună credință, s-a realizat construcția unui paraclis de vară, a corpului de chilii, a paraclisului de iarnă și a unui sector agro-zootehnic, pe un teren aflat în apropierea schitului. Cu multă trudă, dar și bucuria întoarcerii în Banatul natal și nădejdea că poate să lucreze în „via Domnului” pentru mântuirea celor din mijlocul cărora a ieșit, bănățenii dragi, a primit în anul 1999, la ridicarea schitului la rang de mănăstire, distincția de singhel, iar în anul 2010, la sfințirea picturii din biserică și târnosirea ei, a fost hirotesit întru protosinghel.

Îndelunga osteneală pentru ridicarea bisericilor din Dobrogea, Moldova și Banat, și-a pus amprenta asupra sănătății părintelui, care, pe măsură ce se finaliza șantierul de la Putna, a slăbit pe zi ce a trecut. Ultimii trei ani au fost o „Golgotă” pentru Sfinția Sa, dar cu multă răbdare și dragoste a urcat-o. A avut mulți fii duhovnicești din toate regiunile țării, pe unde a trecut, a lucrat și a povățuit duhovnicește.

Părintele Sava a trecut la Domnul cu nădejdea că a lucrat cât i-a fost cu putință în „ogorul Domnului”, spunând asemenea Sfântului Apostol Pavel: „credința am păzit, lupta cea bună am luptat”.

Rămâne în sufletele tuturor ca un adevărat păstor cu inimă de părinte, care a slujit cu râvnă întărind în sufletele credincioșilor iubirea față de Dumnezeu și de Biserica Sa cea sfântă, propovăduind cu timp și fără de timp cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin” (Matei 28, 19-20).

Îl rugăm pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să așeze sufletul părintelui protosinghel Sava în ceata sfinților Săi slujitori, încununându-l cu pace și iubire în lumina Preasfintei Treimi. (Protosinghel Andrei Radu / Claudiu Românu)

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Veșnica lui pomenire în neam și în neam!