Participare a ierarhului la conferința inter-creștină „SĂ ÎNDRĂZNIM să fim UNA – darul unității într-o lume divizată”

24 September 2021 Off By Pavel Canea
Participare a ierarhului la conferința inter-creștină „SĂ ÎNDRĂZNIM să fim UNA – darul unității într-o lume divizată”

Pentru două zile consecutiv, iubirea necondiționată propovăduită de Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost promovată de episcopi aparținând diferitelor confesiuni creștine din întreaga lume. Acest lucru a fost posibil prin intermediul Conferinței Internaționale a Episcopilor „ ÎNDRĂZNIM să fim UNA – darul unității într-o lume divizată”, desfășurată în zilele de joi, 23 septembrie și vineri 24 septembrie 2021, pe platforma online Zoom.

La eveniment, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a participat și Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a răspuns afirmativ invitației Preasfințitului Părinte József Csaba Pál, Episcop al Diecezei Romano-Catolice de Timișoara, precum și Preasfințitul Părinte Călin Ioan Bot, episcop auxiliar al Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj. Prezenți în sala de Consiliu a Episcopiei Caransebeșului, unde a fost realizată conexiunea pe platforma Zoom, cei trei episcopi s-au alăturat astfel, altor peste 150 de episcopi de diferite confesiuni din peste 45 de țări, membri sau prieteni ai Mișcării Focolare.

Organizație internațională fondată de Chiara Lubich în 1943 în Trento, nordul Italiei și răspândită în peste 182 de națiuni, Mișcarea Focolară sau „Lucrarea Mariei”, a cărei vocație este dialogul caritabil dintre zone culturale diferite, promovează idealurile de frăție universală și transmite tuturor cât de important este să răspundem chemării lui Iisus Hristos la unitate creștină: ”Ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17,21).

Obiectivele întâlnirii au fost expuse de Episcopul Christian Krause, fost președinte al Federației Mondiale Luterane în perioada 1997-2003. În prima parte a conferinței, președinta Mișcării Focolarilor, Margaret Karram a prezentat contribuția acestei mișcări laice în drumul unității dintre creștini de-a lungul timpului, dar mai ales într-o lume sfâșiată de dezbinări și dispute contrare Evangheliei propovăduite de Hristos.

 Programul conferinței a fost împărțit în momente de ascultare reciprocă, de schimburi de experiență, în grupuri lingvistice sau în plen, pe mai multe secțiuni. Participanții la eveniment au ascultat mărturii de viață fondată pe Cuvântul lui Dumnezeu, personale sau comunitare. Din Peru în Filipine, din Slovacia în America de Sud, s-a făcut simțită dorința profundă de a împărtăși, în mod simplu, darurile duhovnicești ale diferitelor comunități, pentru a face față provocărilor lumii de astăzi.

În cea de-a doua parte a evenimentului, Prof. Ștefan Tobler, teolog și profesor de Teologie Evanghelică la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a invitat audiența la o reflecție asupra temei „Iisus Răstignit și abandonat”, un text scris de Mons. Klaus Hemmerle, Episcop de Aachen – Germania (1975-1994). Cuvântul „abandon” include tot negativul acestei lumi, tot întunericul, toată suferința, toată revolta omului împotriva binelui, împotriva lui Dumnezeu. Include atât păcatul, cât și durerea omenirii. Devenind om, Dumnezeu le-a luat asupra Sa, schimbându-le sensul: fiind locuri îndepărtate de Dumnezeu, ele sunt, în mod paradoxal, chiar locurile în care Dumnezeu se lasă găsit. Dumnezeu locuiește acolo, în secret, în părăsirea acestei lumi. Si cu aceasta, cu această prezență ascunsă a lui Dumnezeu, există promisiunea Învierii. Iisus Părăsit este cartea care explică viața, cheia înțelegerii lumii noastre în cel mai profund sens. El ne cheamă să răspundem iubirii Sale, este acolo, ne întâmpină. Iisus Părăsit nu este separat niciodată de Iisus cel Înviat. Trebuie să avem curajul credinței, curajul de a construi punți de unitate, pentru că ne vine dintr-o sursă inepuizabilă.

Sanctitatea sa, Bartolomeu I, Arhiepiscop de Constantinopol și Patriarh Ecumenic, a transmis un mesaj în care îndeamnă pe toți la trăirea unei vieți autentice în Hristos, având îndrăzneala de a trăi o comuniune mai strânsă între noi și cu Dumnezeu.

Una din concluziile importante ale acestor două zile a fost fără echivoc conștiința că, Cuvântul lui Dumnezeu creează unitate, iar harul unității se întrupează în vindecarea rănilor umanității contemporane. Aceasta a fost subliniată de Mons. Piero Coda, profesor la Institutul Universitar Sophia, Loppiano, Italia, director al Școlii Abbà și membru al Comisiei Teologice Internaționale.

Nelson Luiz Campos Leite, Episcop emerit al Bisericii Metodiste din San Paolo-Brazilia a concluzionat că rugăciunea sinceră a creștinilor pentru ceilalți și iubirea reciprocă depășește barierele interconfesionale.

Conferința episcopilor s-a încheiat cu intervenția Rev.Jesùs Moràn, Copreședinte al Mișcării Focolare, cu îndemnul să îndrăznim să fim una în dragostea Domnului nostru Iisus Hristos, în iubirea față de aproapele și față de cei aflați în nevoi.

Limba principală de comunicare a evenimentului a fost engleza, dar au existat traduceri simultane în mai multe limbi, inclusiv limba română.

La finalul întâlnirii, Preasfințitul Părinte Lucian a condus cu multă bucurie oaspeții de seamă la cele două catedrale din Caransebeș, Catedrala „Învierea Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și Catedrala Istorică „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, apoi la Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” – necropolă a ierarhilor Caransebeșului și au vizitat colecția muzeală „Episcop Elie Miron Cristea”din incinta Centrului eparhial al Episcopiei Caransebeșului. (Anca-Mariana Câmpean)