Mesaj de condoleanțe al Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului la trecerea la cele veșnice a Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei

22 October 2021 Off By Herea Darius
Mesaj de condoleanțe al Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului la trecerea la cele veșnice a Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei

Preasfințite Părinte Episcop Nestor Hunedoreanul

Preavenerabil Consiliu Eparhial al Episcopiei Devei și Hunedoarei

Cu multă mâhnire și profundă tristețe, am primit vestea trecerii din această viață a Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, prieten apropiat sufletului nostru și frate întru slujire. Ierarh înzestrat de Dumnezeu cu multă râvnă pentru slujirea Bisericii lui Hristos, și-a confirmat vocația printr-o viață înnobilată cu modestie, întotdeauna fiind dispus pentru a se pune în slujba semenilor.

În ultimele două săptămâni, cu multă nădejde, am săvârșit rugăciuni pentru însănătoșirea sa, aflând că este pe patul de suferință, însă Dumnezeu a îngăduit un alt deznodământ. Întrucât ne leagă o veche prietenie, rămânem cu amintiri sfinte din momentele importante ale vieților noastre. Ne-am cunoscut în urmă cu două decenii, când Preasfinția Sa a fost ales și hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, la puțin timp după ce eu însumi fusesem chemat la treapta arhieriei. În acest context, pe lângă întâlnirile protocolare de la Sfântul Sinod, am legat o prietenie apropiată, alături de toți cei care constituiam o nouă generație de ierarhi, aflați la început de activitate. Mai apoi, ne-am însoțit reciproc la toate momentele importante din viață, Preasfinția Sa fiindu-ne mereu alături în toate activitățile pastoral-misionare, dar și de natură personală. În anul 2019 aveam să descoperim că deși proveneam din zone istorice diferite, părinții noștri purtau același nume de botez, Teodor și Maria, trecând la Domnul în aceiași ani, tații în anul 1998, iar mamele în anul 2019. Acest an ne-a așezat laolaltă, la interval de numai câteva zile, la catafalcul mamelor noastre, ocrotite de Maica Domnului. Ne-am consolat duhovnicește reciproc, resimțind aceiași durere prin pierderea celor mai dragi ființe pământești.

Am simțit că Domnul ne consolidează această frățietate, așezându-ne chiriarhi în eparhii vecine, până la o vreme parte din aceiași mitropolie. Această vecinătate a eparhiilor, ne-a dat prilejul să ne ajutăm mult reciproc, sprijinindu-ne cu tot ce ne-a fost în putință. Dacă la Caransebeș am început activitatea într-un scaun episcopal cu tradiție, Preasfinția Sa a avut misiunea de a naște o eparhie pe care a iubit-o foarte mult. Ne aducem aminte cu mult drag, că în discuțiile personale din toamna anului 2009, ne vorbea cu multă pioșenie de tânăra și frumoasa eparhie pe care o vedea ca pe o fiică. Această atitudine părintească nu a întârziat să îi aducă multe satisfacții: prețuirea preoților, monahilor și a credincioșilor hunedoreni, realizări noi, începând de la reședința episcopală, și continuând cu parohii, mănăstiri și activități pastoral-misionare care i-au confirmat vocația dascălului de Teologie Pastorală. De altfel această vocație nu s-a materializat numai în studiu și pastorație, ci mai ales într-o atitudine părintească înscrisă în firescul său de a fi. Avem certitudinea că a învățat să fie părinte de la proprii săi părinți și de la oamenii minunați pe care Dumnezeu i-a scos în cale, precum mitropolitul de pioasă amintire Nestor Vornicescu al Olteniei, pe lângă care a ucenicit. A confirmat pe deplin statutul de părinte, devenind un vrednic mentor pentru mulți slujitori, cei mai fideli rămânându-i aproape până în ultima clipa.

După o suferință scurtă, intensă și neașteptată, părintele episcop Gurie, fratele și prietenul nostru, își începe slujirea în Cer, alături de vrednicul mitropolit Nestor Vornicescu și în prezența tuturor celor care gustă din taina veșniciei. În aceste zile de prohodire a Preasfinției Sale, la întâlnirea personală cu Arhiereul Cel Veșnic, avem convingerea că se împărtășește de Lumina Care l-a călăuzit întreaga viață. Suntem convinși că toată memoria Preasfinției Sale, rămâne pentru Biserica locală o mărturie a jertfei de slujire neobosită, iar pentru noi, toți cei care l-am cunoscut, un etalon de vocație părintească.

Din partea noastră personal, dar și a clerului și credincioșilor Episcopiei Caransebeșului, aducem Eparhiei Devei și Hunedoarei gândul nostru de compasiune, înălțând rugăciuni către Milostivul Dumnezeu, pentru odihna sufletului Părintelui Episcop Gurie, în Lumina neînserată și bucuria Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu frățești condoleanțe pentru eparhia îndoliată,

†Lucian

Episcopul Caransebeșului