Biserica Ortodoxă Română este permanent disponibilă pentru cooperare cu instituțiile statului în beneficiul vârstnicilor: Comunicat

24 July 2023 Off By Herea Darius
Biserica Ortodoxă Română este permanent disponibilă pentru cooperare cu instituțiile statului în beneficiul vârstnicilor: Comunicat

Sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române a transmis luni un comunicat de presă în care anunță că „Biserica Ortodoxă Română are un dialog permanent cu Guvernul României prin Secretariatul de Stat pentru Culte și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru îmbunătățirea situației persoanelor vârstnice vulnerabile”.

„Încă de la începutul expunerii mediatice a cazurilor tragice de la azilele de vârstnici din județul Ilfov, Biserica a arătat deschidere și disponibilitate pentru o cooperare punctuală și sistematică cu instituțiile statului în beneficiul persoanelor vârstnice”, se afirmă în comunicat.

Text integral:


Biserica Ortodoxă Română, alături de vârstnici

În ședința de lucru din data de 16.12.2021, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2023 în Patriarhia Română ca An omagial al pastorației persoanelor vârstnice.

În acest context, în data de 11 aprilie 2023, a fost semnat un Protocol de cooperare în domeniul incluziunii sociale/asistenței sociale dintre Patriarhia Română și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cu scopul intensificării cooperării în domeniul social, atât în ceea ce privește îngrijirea de lungă durată, cât și celelalte programe și proiecte sociale care vizează toate categoriile sociale dezavantajate.

În cuprinsul Patriarhiei Române funcționează așezăminte social-filantropice destinate diferitelor categorii de persoane vulnerabile.

În ceea ce privește vârstnicii, la nivelul anului 2022, vorbim de un număr de 27 centre de zi pentru vârstnici, 53 centre rezidențiale, 30 servicii de îngrijire la domiciliu și 21 servicii de îngrijiri socio-medicale la domiciliu.

Pe lângă aceste instituții special dedicate vârstnicilor există și 61 birouri de asistență socială, 120 cantine sociale și masa la domiciliu care au ca beneficiari și persoane vârstnice.

Astfel, se înregistrează 66.829 persoane vârstnice: bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezintă grave probleme de sănătate.

În acest an se pun bazele unei rețele de centre de zi destinate vârstnicilor la nivel național pentru susținerea unei strategii de îmbătrânire activă.

Federația Filantropia, care reunește 24 de ONG-uri ce funcționează cu binecuvântarea eparhiilor, are acreditat cursul de calificare „Îngrijitor la domiciliu” și desfășoară două proiecte Erasmus+:  „GREAT – Grandparenting as Resource to Enhance the Educational Adult Community” (Bunicii ca resursă pentru îmbunătățirea comunității educaționale pentru adulți) și Proiect „Adapting to the new” (Adaptarea la nou) destinate persoanelor vârstnice.

Încă de la începutul expunerii mediatice a cazurilor tragice de la azilele de vârstnici din județul Ilfov, Biserica a arătat deschidere și disponibilitate pentru o cooperare punctuală și sistematică cu instituțiile statului în beneficiul persoanelor vârstnice.

Reprezentanți ai Federației Filantropia au participat la întâlnirea consultativă cu ONG-urile în data de 10.07.2023 solicitată la nivel guvernamental.

Biserica Ortodoxă Română are un dialog permanent cu Guvernul României prin Secretariatul de Stat pentru Culte și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru îmbunătățirea situației persoanelor vârstnice vulnerabile.

Sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române