Alegerea noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Caransebeșului

13 May 2022 Off By Pavel Canea
Alegerea noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Caransebeșului

Joi, 12 mai, s-au desfăşurat în Episcopia Caransebeșului lucrările pentru alegerea membrilor clerici şi mireni ai Adunării Eparhiale, mandatul 2022-2026.

Colegiile electorale din Eparhia Banatului Montan sunt similare cercurilor pastorale, care sunt în număr de 10. În cele 10 circumscripții electorale ale eparhiei au fost aleşi 10 clerici şi 20 de mireni, care vor reprezenta preoții şi credincioșii eparhiei în Adunarea Eparhială, Consiliul Eparhial şi în Adunarea Națională Bisericească.

Alegerile au fost prezidate în fiecare circumscripție electorală de un delegat cleric al Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.  

Lucrările s-au desfășurat conform regulamentelor bisericești în vigoare şi hotărârii Sfântului Sinod. Au fost aleşi preoți care s-au remarcat prin activitatea pastorală, administrativ-gospodărească și filantropică desfășurată, precum și mireni implicați în misiunea Bisericii, și cu viață morală exemplară.

La ore diferite preoții și mirenii delegați de la fiecare parohie s-au prezentat cu mandatele de împuternicire și în felul acesta au putut vota.  În primă fază l-au votat clericii pe reprezentantul lor, iar, ulterior, mirenii i-au votat pe reprezentanții lor în acest organism bisericesc.

„Considerăm că acest lucru este extrem de important în viața bisericii pentru faptul că atât clericii, cât și mirenii sunt implicați în lucrarea pastorală și administrativă. Membrii mireni sunt în număr dublu față de clerici, arătând în felul acesta o pondere reală, întrucât credincioșii sunt întotdeauna mult mai mulți decât clericii. Într-o administrație bisericească fie centrală, fie locală, lucrul acesta este important pentru că toate activitățile pastorale și duhovnicești se săvârșesc în colaborare cu credincioșii noștri. Împreună clerul și poporul formează biserica și sunt părtași la toate evenimentele importante din viața bisericii”, a subliniat părintele protopop Gheorghe Șuveți-Protopopiatul Reșița.

Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei.

Aceasta este formată din 30 de reprezentanți ai clerului și ai credincioșilor mireni, pentru un mandat de patru ani, cărora li se adaugă Episcopul vicar sau Arhiereul vicar ca membru de drept și chiriarhul ca președinte.