„Sfinții Trei Ierarhi, modele de educație creștină”, ed. a IV-a, Bocșa, 2019

30 January 2019 Off By Pavel Canea
„Sfinții Trei Ierarhi, modele de educație creștină”, ed. a IV-a, Bocșa, 2019

Sfinții Trei Ierarhi sunt cunoscuți în credința ortodoxă ca luminători, ca propovăduitori ai unor învățături menite atât să întărească dreapta credință, cât și să lumineze poporul. Mai mult, Sfinții sunt model de viață dăruită lui Dumnezeu. „Mari dascăli ai lumii și Ierarhi”, sunt socotiți cele mai strălucite modele de păstori ai credinței ortodoxe.

Pornind de la aceste considerente, miercuri, 30 ianuarie, după Sfânta Liturghie, de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Centrul de tineret „Sf. Stelian” Bocșa Română, în parteneriat cu Biblioteca Orășenească „Tata Oancea” Bocșa au organizat cea de-a IV-a ediție a Simpozionului „Sfinții Trei Ierarhi, modele  de educație creștină”.

Despre importanța și semnificația sărbătorii au susținut comunicări pr. drd. Silviu Ionel Ferciug și pr. prof.dr. Dorel Viorel Cherciu, iar despre importanța și frumusețea profesiei de dascăl, despre misiunea dascălului și a preotului în comunitate au vorbit: bibl. Gabriela Șerban, prof. Stela Boulescu, prof. drd. Liana Ferciug și prof. Gianina Mură.

Tot cu acest prilej, prof. dr. Dorel Viorel Cherciu a prezentat volumul „Cele cinci plăgi ale Sfintei Biserici” de Antonio Rosmini (Iași: Institutul European, 2007), precum și una dintre cărțile personale aflate sub tipar, insistând pe exemplul celor Trei Ierarhi datorită cărora învățăm că Biserica se slujește cu credință și smerenie.

Și cu această ediție, organizatorii evenimentului au insistat pe ideea că dascălii și teologii se cuvine a fi lăudați și cinstiți, cu atât mai mult cu cât acest an este dedicat satului românesc, dar și cărturarilor și traducătorilor de cărți bisericești. Așadar, nutrind nădejdea ca măcar la astfel de sărbători importante să izbutească să așeze la loc de cinste în comunitate pe acei credincioși care prin faptele lor se străduiesc să fie utili oamenilor și plăcuți lui Dumnezeu – preoți hăruiți și harnici și dascăli dăruiți și dedicați – organizatorii au înmânat diplome de apreciere unor astfel de colaboratori, dar și tinerilor Centrului de tineret „Sf. Stelian” Bocșa Română.

Evenimentul s-a încheiat cu concluzia că tinerii, pe care, iată, preotul și preoteasa dimpreună cu dascălii îi cresc în Biserică, le modelează caracterul și spiritul, aceștia având nevoie de modele  – de ieri și de azi – modele demne de urmat. Iar dascălii și preoții vrednici pot constitui astfel de modele, precum Sfinții Trei Ierarhi sunt, fără tăgadă, modele acestora. (Gabriela Șerban)