Albumul „Monumentele Eminescu” – o carte europeană!

3 March 2019 Off By Herea Darius
Albumul „Monumentele Eminescu” – o carte europeană!

Joi, 28 februarie, la Biblioteca Orășenească „Tata Oancea” Bocșa a fost prezentat cel de-al 89-lea volum apărut sub egida Asociației Germane de Cultură și Educație a Adulților Reșița, volum care a văzut lumina tiparului la Editura „Banatul Montan” din Reșița în decembrie 2018, fiind dedicat Centenarului României Mari (1918 – 2018).

Cartea-album „Monumentele Eminescu” reprezeintă cea mai recentă realizare editorială a celor doi scriitori bănățeni: Erwin Josef Țigla și Gheorghe Jurma. Albumul însumează monumente închinate poetului Mihai Eminescu atât în țară cât și în afara țării, imagini străjuite de texte: fie versuri, fie anumite fragmente eminesciene.

Cartea a fost lansată în 15 ianuarie 2019, de ziua poetului și Ziua Culturii Naționale, acasă la Mihai Eminescu, adică la Botoșani, apoi la Reșița și acum la Bocșa. Evident, în acest an când românii omagiază cei 130 de ani de la moartea marelui poet, acest volum-album va fi prezentat și în alte locuri, fiind o bijuterie editorială binemeritată de poetul nepereche.

Scriitor și bibliotecar, membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala Timișoara, Erwin Josef Țigla este președintele Asociației Germane de Cultură și Educație a Adulților Reșița și al Forumului Democratic al Germanilor Caraș-Severin și realizatorul a 88 / 89 de tipărituri, la unele în calitate de autor sau coautor, iar la altele în calitate de editor sau coordonator. Între acestea se numără și albumele dedicate unor orașe precum Reșița, Anina, Bocșa, Oravița sau albume de artă reprezentative pentru artiști plastici bănățeni, între care și bocșeanul Peter Kneipp.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala Timișoara, Gheorghe Jurma este scriitor, editor, istoric și critic literar, dar și unul dintre importații eminescologi bănățeni. În acest sens vorbim despre colecția „Eminescu”, care înmănunchiază – până în prezent -16 volume și pentru care,  în anul 2000,  a fost distins cu Medalia Mihai Eminescu de către preşedintele României, dar și despre multe expoziții, bibliografii și cataloage realizate pe acest subiect.

În Colecţia „Eminescu”  se regăsesc diverse titluri ale unor diverse teme, studii, eseuri, comentarii, antologii, etc. toate menite să păstreze actualitatea marelui Eminescu, să propună generaţiei de azi şi de mâine un exemplu împotriva mediocrităţii şi comodităţii, un exemplu al asumării destinului şi al asumării identităţii româneşti, un model de muncă şi consecvenţă. Tema fundamentală a volumelor de note eminesciene este actualitatea permanentă a lui Eminescu şi rolul său determinant asupra culturii române, chiar dacă fiecare generaţie descoperă un nou Eminescu şi se îndrăgosteşte, este atrasă, de o nouă faţetă eminesciană. Eminescu rămâne pururi tânăr înfăşurat în mantia-i, iar creaţia sa, imensa creaţie a sa, rămâne pururi o provocare pentru fiecare pământean înzestrat cu darul gândirii.

Cel de-al 15 – lea volum din această colecție stă la baza albumului apărut recent, mai precis în decembrie 2018, intitulat „Monumentele Eminescu”.  Este cunoscută și recunoscută colaborarea cu Erwin Josef Țigla în realizarea unor tipărituri de excepție, unele dintre acestea fiind premiate de USR, Filiala Timișoara.

Despre carte și autori au vorbit: Gabriela Șerban, pr. dr. Daniel Crecan, părintele protopop Gheorghe Șuveți, scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu, prof. Gh. Iosifoni, dr. Dana Bălănescu, dr. Martin Olaru și regizorul Ioan Cărmăzan. La final, cei doi autori s-au mărturisit cu privire la realizarea și apariția acestui volum album, o carte despre care regizorul Ioan Cărmăzan afirma că „valoarea sa este totală, fiind o carte europeană”.

Eveniment de suflet dedicat Luceafărului poeziei românești, întâlnirea din 28 februarie 2019 de la biblioteca bocșană a bucurat iubitorii de carte și de poezie prezenți în număr mare, prieteni ai instituției gazdă, dar și ai autorilor. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Orășenească „Tata Oancea” Bocșa, manager Gabriela Șerban în parteneriat cu Centrul de tineret „Vasiova”, coordonator pr. dr. Daniel Crecan. (Gabriela Șerban)