Lansare de carte

18 November 2020 Off By Pavel Canea
Lansare de carte

Marți, 17 noiembrie, în sala de ședințe a Protopopiatului Reșița, la întrunirea preoților din Cercul Pastoral Misionar – Reșița Sud, a avut loc lansarea volumelor III și IV ale cărții Cugetări și Maxime, cât și a volumului de poezie religioasă Neajunsurile firii sau viziunea dogmatico-morală asupra păcatului, scrise de către părintele Muntean Alin. După cuvântul introductiv rostit de către părintele protopop Gheorghe Șuveți, prin care acesta a evidențiat semnificația culturală și spirituală a momentului, a urmat prezentarea propriu-zisă a celor două lucrări.

În timp ce, în volumul de poezii mai sus amintit, autorul a căutat să realizeze o expunere a teologiei morale ortodoxe, referitoare la păcat, pornind de la păcatul adamic și continuând cu efectele acestuia asupra principalelor coordonate ale moralei ortodoxe: libertatea, demnitatea, conștiința, responsabilitatea, dar și asupra bio-psihicului uman sau a psihismului bazal, prin lucrarea celui rău, înțeles ca și minus de existență, lucrarea Cugetări și Maxime, prin cele două volume prezentate, se dorește a fi o rezumare, în citate semnificative, a celor mai importante opere, aparținătore filosofilor Aristotel (este vorba de Metafizica) și Constantin Noica (Devenirea întru ființă).

Prezentarea a avut un caracter interactiv, atât prin implicarea preoților participanți, în discuție, dar și prin variile întrebări și problematizări care au fost puse. La sfârșitul lansării, a fost împărțit turturor celor de față, câte un exemplar din fiecare volum înfățișat.