Recunoștință pentru arhiereul Filaret Musta

18 October 2021 Off By Pavel Canea
Recunoștință pentru arhiereul Filaret Musta

Filaret Musta a fost comemorat luni, 18 octombrie, în Episcopia Caransebeșului, la 100 de ani de la hirotonia întru arhiereu, 18 octombrie 1921. Evenimentul s-a desfășurat la cimitirul istoric al Bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeș, unde a avut loc inaugurarea și sfințirea monumentului funerar dedicat Arhiereului Filaret Musta (1839-1930).

În prima parte a fost săvârșită slujba Parastasului de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, în Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, după care părintele arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al eparhiei a evocat personalitatea arhiereului Filaret Musta, prin lucrarea intitulată „File de recunoștință pentru vicarul episcopesc, arhiereul Filaret Musta”.

La acest eveniment au fost prezenți și membrii familiei Musta, reprezentanți ai autorităților locale, preoți din municipiu, oameni de cultură, istorici, precum și elevi seminariști de la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș.

Au mai fost luări de cuvânt ce au subliniat viața și activitatea lui Filaret Musta, încheindu-se prin cuvântul Preasfințitului Lucian. La final, pentru toată munca depusă în ajutorarea semenilor în contextul pandemic, Părintele Episcop Lucian i-a conferit domnului doctor Virgil Filaret Musta, descendentul arhiereului Filaret, Ordinul eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea” clasa a 2-a pentru mireni.

După evenimentul din biserică au mers cu toții în cimitir, unde este înmormântat arhiereul Filaret. Aici Preasfințitul Lucian a săvârșit un Trisaghion și a sfințit placa funerară, recent restaurată.

„Filaret Musta a avut o viață cu totul închinată slujirii Bisericii lui Hristos. A făcut lucrul de evanghelist în toată vremea și în tot ceasul, iar slujba și-a făcut-o deplin. A fost hirotonit întru arhiereu la vârsta de 82 de ani și a trecut la cele veșnice la 91 de ani, dar din tinerețe și-a închinat viața Mântuitorului Hristos, Arhiereul cel veșnic, din tinerețe a slujit biserica locală din Episcopia Caransebeșului, colaborând și conlucrând armonios cu patru episcopi ai Caransebeșului: Ioan Popasu, Nicolae Popea, Miron Cristea și Iosif Badescu”, a subliniat Preasfințitul Lucian la final.

„Astăzi, la ceas comemorativ, l-am avut ca oaspete de seamă, pe medicul și profesorul din Timișoara, Virgil Filaret Musta, un stră-stră nepot al arhiereului Filaret Musta. Iată, împreună cu familia arhiereului Filaret Musta și împreună cu familia duhovnicească din biserica locală a Episcopiei Caransebeșului, preoți, elevi seminariști, credincioși și credincioase, l-am cinstit pe înaintașul nostru, pe cel care a lucrat mult, frumos și bine în ogorul Domnului, slujind cu timp și fără de timp Biserica și luptând până la sfârșit lupta cea bună, păzind credința cea adevărată și sfântă și săvârșindu-și cu pace călătoria acestei vieți. Astăzi l-am cinstit nu numai pe slujitorul Bisericii lui Hristos, ci și pe omul de stat, dar și omul de cultură din aceste locuri binecuvântate ale Banatului, Filaret Musta”, a adăugat Părintele Episcop.

Tot astăzi a fost vizitată și Colecția Muzeală Muzeală „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeșului de către cei ce l-au comemorat pe Filaret Musta, locul unde se găsesc mai multe elemente ce îi atestă viața și activitatea lui.  

Evenimentul a fost organizat și în contextul „Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul, valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”.

Personalitatea Arhiereului Filaret Musta este complexă, având în timpul vieții multe calități: profesor de teologie, director al Institutului de Teologie din Caransebeș, vicar episcopesc și senator în primul Parlament al României Mari. A trecut la cele veşnice în 14 octombrie 1930, la vârsta de 91 de ani şi a fost înmormântat în cimitirul „Sfântul Ioan” din Caransebeş.