Examen de atestare a cunoștințelor la Seminarul Teologic din Caransebeș

30 May 2022 Off By Pavel Canea
Examen de atestare a cunoștințelor la Seminarul Teologic din Caransebeș

Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș a găzduit examenul de atestare a cunoștințelor profesionale, eveniment ce a avut loc la finalizarea celor 4 ani de cursuri teologice.

La examen au luat parte elevi ai clasei a 12-a, de la liceul teologic caransebeșean. Comisia de examinare a fost alcătuită din: părintele director și părinții profesori ai Seminarului, sub președinția Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

Testarea a constat în două probe, prima constituind prezentarea lucrării ştiinţifice, întocmită de fiecare candidat. În continuare, a avut loc proba orală, care a constat din întrebări şi răspunsuri la tematica disciplinelor: Liturgică, Muzică şi Catehetică-Omiletică.

„Ne bucurăm că la proba teoretică, sub îndrumarea părinților profesori, elevii au lucrat și prezentat teme foarte interesante, judicios și corect alcătuite, care pe viitor vor putea fi aprofundate în cadrul studiilor universitare. În ce privește proba practică, elevii noștri au avut rezultate foarte bune, dovedind atât cunoștințe teoretice, dar și competențe și aptitudini practice, ceea ce ne bucură și ne încredințează că absolvenții noștri și-au însușit cunoștințele predate în cei 4 ani de studii seminariale”, a afirmat la final părintele profesor Rusalin Isac, directorul Seminarului Teologic din Caransebeș.

După reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române din Caransebeş, în anul 1865, primul episcop, Ioan Popasu, a reuşit încă din noiembrie acelaşi an, să mute la Caransebeş secţia românească a institutului teologic din Vârşeţ.

Istoria Seminarului Teologic Liceal „Ioan Popasu“ din Caransebeş este una bogată şi frumoasă. În anul 1927, Institutul Teologic se transformă în Academie teologică ce funcţionează până la reforma învăţământului din 1948, dată la care au loc unele modificări structurale prin hotărâri oficiale mai mult sau mai puţin benefice. În acest sens, până în 1955, din forma superioară de învăţământ teologic, la Caransebeş a rămas o Şcoală de cântăreţi bisericeşti, ridicată apoi la gradul de Seminar teologic cu cinci ani de studii, primi doi ani pentru cântăreţi bisericeşti, iar următorii trei pentru elevii seminarişti. Metamorfoza nu s-a oprit aici, ci, din 1993, prin integrarea în reţeaua învăţământului de stat, această şcoală devine Seminarul Teologic Liceal „Ioan Popasu“. În anii 1993-1996, pe lângă seminar, a funcţionat şi Şcoala postliceală de cântăreţi bisericeşti şi învăţători, iar din 1993 a fost reactivată Şcoala de cântăreţi bisericeşti, cu durata de trei ani. Şcoala de cântăreţi a funcţionat până în anul 2000. Începând cu anul 2015 la Seminarul Teologic din Caransebeș studiază și fete.(Arhid. Cosmin Mutașcu)