Rugăciune și cateheză la Parohia „Pogorârea Sf. Duh” din Reșița

17 December 2018 Off By Herea Darius
Rugăciune și cateheză la Parohia „Pogorârea Sf. Duh” din Reșița

Parohia ,,Pogorârea Sf. Duh’’ din Reșița prin pr. paroh Emil Crăciun a organizat în perioada 10–14 decembrie o săptămână mai specială denumită și duhovnicească, în care să-i apropie pe toți credincioșii de Taina Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Această săptămână este un binecuvântat prilej de intensificare a rugăciunii, de cunoaștere și aprofundare a învățăturii de credință a Bisericii noastre și astfel în fiecare seară a fost săvârșită Slujba Vecerniei sau a unui Acatist iar preoții invitați din cadrul Cercului Pastoral Reșița-Nord au împărtășit credincioșilor prezenți prin cuvântul rostit, bucuriile credinței care se dăruiesc tuturor celor ce cred și îi urmează Pruncului Sfânt născut din Fecioara Maria în Betleemul Iudeei.

Săptămâna a debutat luni prin prezența pr. prof. Claudiu-Bogdan Petanec de la Colegiul Tehnic Cărășan din Reșița și care a susținut tema: „Ritualuri necreștinești întâlnite la slujba înmormântării”, apoi pr. Petru Popovici de la Parohia comunității ucrainiene „Sf. Ap. Petru și Pavel” Reșița a ținut o cateheză cu tema: „Harul Duhului Sfânt – condiție a mântuirii subiective” iar în seara următoare pr. Casian Vălean de la Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” Bocșa a susținut tema: „Darurile credinței”, apoi pr. Florin Hotea de la Parohia Țerova le-a vorbit credincioșilor despre: „Obiectivul creștinului – îmbogățirea în Dumnezeu”. Serile duhovnicești s-au încheiat cu prezența pr. Borislav Tasici de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița care a susținut cateheza: „Taina Betleemului – darul duhovnicesc al umanității”.

Cele patruzeci de zile de post sunt închinate lui Dumnezeu și revelației pe care Acesta vrea să o transmită despre El-Însuși. Este o perioadă în care suntem chemați să actualizăm ceea ce este mai bun din noi înșine. Postul Crăciunului se conturează în jurul privegherii, al vigilenței față de păcat, al privegherii în așteptarea luminii dumnezeiești, al uimirii și al generozității. Acum învățăm să primim Darul lui Dumnezeu și Care ni se dă El-Însuși, și să ne oferim pe noi înșine ca dar Lui și celorlalți semeni ai noștri. Una dintre cele mai mari și unice taine a universului este Taina înnomenirii Fiului lui Dumnezeu. Acum peste două mii de ani, Dumnezeu Însuși s-a coborât pe pământ luând trup de om în persoana Fiului Său pentru a ridica omenirea din starea decăzută în care se afla și s-o mântuiască: ,,Pe Fiul în al Său nume, Tatăl L-a trimis în lume, Să se nască, Și să crească, Să ne mântuiască”(Colindul „O ce veste minunată”).

Săptămâna duhovnicească este un binecuvântat prilej pentru fiecare creștin participant să-și deschidă peștera sufletească pentru a-L primi în ea pe „Cel fără de început” – Fiul lui Dumnezeu făcut om, pentru ca pe om să-l îndumnezeiască. În urma acestor seri duhovnicești nădăjduim că am adus puțină lumină, bucurie duhovnicească dar și multă speranță în sufletele credincioșilor, că putem în lumea aceasta dezorientată și mult frământată, depăși prin credință toate greutățile inevitabile ale acestei vieți pământești și că ne putem ridica cu ajutorul lui Dumnezeu din starea decăzută în care ne-a adus păcatul și putem călători cu Hristos Domnul nostru către limanul mântuirii. (Pr. Emil Crăciun)