Viața, precum și spiritualitatea românească s-a născut la țară

30 January 2019 Off By Herea Darius
Viața, precum și spiritualitatea românească s-a născut la țară

Sub auspiciile Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari), proclamat de către Sfântul Sinod al B.O.R pentru anul 2019, a debutat și Cercul Pastoral Bocșa-Berzovia, evident la sat! Întâlnirea preoților s-a desfășurat în data de 28.01.2019 la biserica din Gherteniș, Protopopiatul Reșița.

 Soborul preoților a fost condus de către părintele Gheorghe Șuveți, protopopul Reșiței, care a slujit rugăciunea de seară împreună cu preoții: ic.stavr. Sorin Belu și ic. Ovidiu Mezeniuc. Ceilalți slujitori ai sfintelor altare au susținut cântarea la strană și astfel, slujba de seară a devenit pentru credincioșii prezenți un regal de rugăciune. Bucuria a fost una intensă prin numărul însemnat de credincioși care au fost prezenți, dar și datorită faptului că gospodarii de frunte ai comunei Berzovia, domnul primar Ioan Pop și domnul vice-primar Alin Heger, au răspuns pozitiv chemării la rugăciune a Sfintei Biserici. La finalul slujbei de seară, părintele protopop a adresat un cuvânt de zidire sufletească tuturor celor prezenți, stăruind pe elemente de unitate, înțelegere și împreună slujire, pentru a ajunge împreună, unii cu alții la mântuire.

 Partea a doua a întâlnirii noastre s-a desfășurat în clădirea Căminului Cultural din Gherteniș unde au fost discutate o seamă de aspecte administrativ-pastorale. S-a prezentat și a fost unanim aprobat programul viitoarelor întâlniri pe cercul pastoral, au avut loc discuții legate de activitatea corului preoțesc al Protopopiatului Reșița și implicarea mai activă a acestuia în misiunea de la sate, precum și aspecte ale pregătirii sufletești, în virtutea slujirii la întâlnirile pastorale viitoare împreună cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

 Am încheiat întâlnirea noastră mulțumind gazdelor și aducând slavă lui Dumnezeu cel mărit în Treime: Tatălui, Fiului și Sfântului Duh! (Pr. dr. Daniel Crecan)