Cateheză biblică cu tema „Întâmpinarea Domnului. Amurgul Legii Vechi și zorile Legii Noi” la Parohia Învierea Domnului, Ramna

4 February 2019 Off By Pavel Canea
Cateheză biblică cu tema „Întâmpinarea Domnului. Amurgul Legii Vechi și zorile Legii Noi” la Parohia Învierea Domnului, Ramna

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, la Parohia „Învierea Domnului” din Ramna, duminică, 3 februarie, după vecernia zilei a fost susținută cateheza biblică cu tema „Întâmpinarea Domnului. Amurgul Legii Vechi și zorile Legii Noi”, de către părintele Borislav Tasici de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Reșița. Subliniem că unul din orizonturile de slujire misionară prin cuvânt, lucrare eficace în intenția pastorală pe care Biserica o desfășoară în cadrul activităților catehetice, este vocația de ordin practic ce constituie o aplicare a doctrinei, care „descoperă lumii menirea ei tainică, pe deplin luminoasă și promițătoare de adevăr”, prin care se adresează tuturor credincioșilor dornici să însușească mai bine și să fixeze deprinderile studiului biblic, într-o abordare tematică și exegetică.

Tema textului biblic al catehezei, inspirat din Evanghelia după Luca, capitolul II, versetele 22-39, prezentat în PowerPoint, metodă interactivă în cadrul expunerii, a fost stabilită de contextul calendarului liturgic, motiv pentru care considerăm că putem relua, cu exegezele de rigoare, pericopele biblice citite în cadru liturgic. Tot în acest context al tematicii susținute – oportunitate pentru un dialog catehetic, discursul biblic a fost însoțit și de mijlocirea unor imagini (iconografice), care descriu locuri și evenimente cheie în istoria națiunii biblice, ce pun în lumină Revelația lui Dumnezeu în planul Său de mântuire, un potrivit instrument catehetic, criteriu de reflecție și meditație, binevenit în planul de expunere a temelor stabilite pentru un studiu biblic.

Susținerea catehezei în seara zilei de duminică, susținută în biserica parohială din Ramna, cu tema: „Întâmpinarea Domnului. Amurgul Legii Vechi și zorile Legii Noi”, a conturat și tâlcuit înțelesurile biblice, teologice şi liturgice ale acestei sărbători, și, totodată a evidențiat personalitatea harismatică și profetică a celor două personaje biblice, a căror pomenire se face în această zi, Sfântul şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu și Sfânta Prorociţă Ana, prin care s-au împlinit și concentrat profetic, toate așteptările mesianice ale patriarhilor Vechiului Testament, fundamental în consolidarea religioasă a poporului Israel, ca unul ce a reprezentat „dovada apartenenței ca popor ales“, înlăuntrul  căruia descifrăm odată cu acest praznic, cum amurgul Legii Vechi se amesteca cu zorile Legii Noi, vremuri, la cumpăna cărora Hristos Mântuitorul împlinește planul mântuirii al tuturor popoarelor, din interiorul Legii Vechiului Testament, pe care, după ce o împlinește, o desăvârșește. Pentru a defini și a justifica în atenția tuturor, necesitatea cunoașterii sfintelor Scripturi –  aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu, luăm aminte la sfatul Sfântului Apostol Pavel, un sfat, oricând este binevenit pentru acel „timp de întuneric”, învățături care „pot să te înțelepțească spre mântuire prin credinţa cea întru Iisus Hristos” (II Tim. 3, 15).

Avem convingerea că apostolatul catehetic, această formă a slujirii prin cuvânt și în mediul rural, în acest context al Anului omagial și comemorativ 2019, închinat și satului românesc (acel spațiu în care s-au format şi păstrat de-a lungul timpului, în chip deșteptat conştiinţa credincioșilor, pentru valorile spirituale, culturale și tradiționale, păstrate până acum), poate fi un imbold pe viitor, motivul de reflecție şi meditaţie sfântă asupra „cuvântului mântuirii” (Fapte 13, 26). Referitor în acest sens, amintim cărțile biblice, în care, satul este deseori pomenit ca loc de împlinire a voii lui Dumnezeu în slujirea profețiilor (Ieşire 8, 13; Levitic 25, 31; Judecători 5, 7; Neemia 6, 2; Iezechiel 38, 11), dar şi ca spaţiu de păstrare a tradiţiilor poporului ales (Estera 9, 19).

În sensul obişnuit al termenului, ca o mărturie și datorie, cateheza biblică este vestirea punctuală a învățăturilor și adevărurilor de credință în vocația învățătorească a Bisericii, având chemarea de a semăna în mijlocul comunităților de credincioși, pe Hristos – Cuvântul Evangheliei, zidind raporturi închegate pe dialog, pe întâlnirea cu celălalt, o șansă, un mijloc din care își trage seva dinamismul misionar, unde toate darurile Duhului Sfânt sunt pe deplin valorificate, din generozitatea lui Dumnezeu cel Viu, văzut în taina sa intimă.  (Pr. dr. Borislav Tasici)