Dialogul catehetic pentru o catehizare individuală

19 March 2019 Off By Pavel Canea
Dialogul catehetic pentru o catehizare individuală

Avem certitudinea că dialogul catehetic poate fi un mijloc de catehizare individuală, potrivit în cadrul întâlnirilor personale, a convorbirilor s-au în discuțiile purtate cu credincioșii, ea este o construcție a comunicării ce ține de prestigiul misiunii și al pastorației.  Prin subiectul, menirea și exigența ei, catehizarea individuală este de actualitate oriunde și oricând, atunci când circumstanțele o impun, fie în biserică, în afara ei, respectiv în locuințele credincioșilor din parohie, așa cum îl aduce și îl afirmă exemplul zilei de duminică, 17 martie.

        Drept urmare, se vădește astfel nevoia continuă, ca o prelungire a activităților misionar-catehetice coordonate în parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița, de către părintele Borislav Tasici, și în Duminica Ortodoxiei, când, după slujba de seară a fost susținută o cateheză sub forma dialogului catehetic, cu tema:  „Icoana – opera Bisericii”, în casa unui renumit pictor și iconar al parohiei, Vasile Popovici, artist cu o bogată și însuflețită activitate, în ce privește pictura iconografică, și nu numai.

În abordarea noastră. Cuvinte cheie: atenția pastoral-misionară special axată și pe dialogul catehezei individuale, mesajul Evangheliei prioritate imediată, Sfânta Scriptura – izvor de creativitate catehetică, vederea duhovnicească a Împărăției lui Dumnezeu spre o plinire desăvârșită a  comunicării  prin cuvânt  și imagine, catehetul – pornire dinspre amvon spre casele enoriașilor, și mai ales spre cei cu nevoi speciale.

Dialogul catehetic susținut în cadrul acestei comunicări; prin cuvânt, culoare, lumină și creație, având ca temă teologică – iconografia, a îmbogățit conștiința tuturor, de-o parte și de alta, gazda catehezei noastre, cât și grupul pastoral, (voluntari ai centrului Cultural-Misionar Tabor din cadrul parohiei), ce au însoțit preotul în acțiunea cadru, din această vizită pastorală. Tot în acest ansamblu de dialog și discurs catehetic, au fost parcurse pasaje din Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul acesta, în care, au fost evidențiate elemente de doctrină și tradiție cu privire la solemnitatea biruitoare a Ortodoxie asupra tuturor ereziilor, în acea misiune sfântă a icoanei, care ne trimite spre chipul veșnic viu, dar și mesajele de forță, îndreptate spre contextul societății în care trăim.

Ancorați cu toată fermitatea în dialogul catehetic individual, ca metodă și strategie pastoral-catehetică, amintim că acesta conține în pedagogia și didactica intervenție, și o serie de transferuri de valori și sentimente de la persoană la persoană, ce duc  la dezvoltarea unei pastorații active ce poate performa atât în plan misionar cât și al creșterii  credinciosului în  viața  lui  duhovnicească, spre întărirea acelei conștiințe de „împărătească preoție” și de „neam sfânt”, pe care sfântul apostol Petru voia să o „trezească” în mădularele Bisericii, în acei, în care s-a „plinit” gândul lui Dumnezeu, Care voiește ca „tot omul să se mântuiască şi la cunoașterea adevărului să vină”.

Avem bucuria zilei de azi, pentru lucrul menit spre a fi făcut, și nădejdea zilei de  mâine că, dimensiunea catehetică din ethosul pastoral al parohiei, va avea  construcția unui discurs catehetic, adaptat, cu suportul didactic permanent reîmprospătat, aplicație-fundamentală ce activează elementul mirean, al laicilor spre un atașament personal la Cuvântul Evanghelie, acesta fiind; ascultat, înțeles, asimilat și aplicat, în parcursul duhovnicesc al persoanei catehizate. (Pr. Borislav Tasici)