Cerc Pastoral-misionar la Parohia „Sf. Vasile cel Mare” din Reșița

29 January 2020 Off By Pavel Canea
Cerc Pastoral-misionar la  Parohia „Sf. Vasile cel Mare” din Reșița

Preoții Cercului pastoral-misionar Reșița-Nord din Protopopiatul Reșița, s-au întrunit marți, 28 ianuarie, în biserica cu hramul „Sf. Vasile cel Mare” din municipiul reședință de județ – Reșița, la prima ședință programată pentru acest început de an. Întâlnirea a început cu săvârșirea slujbei din rânduiala celor șapte laude bisericești și cunoscută sub denumirea de „Slujba Vecerniei”. Preoții rânduiți la slujire au fost: Daniel Țăpîrdea, paroh și gazdă a întrunirii preoțești,  Dumitru Adrian Tiuch de la Parohia Valeadeni și Damaschin Tătaru de la Parohia „Pogorârea Sf. Duh” din Reșița și coordonator al Cercului Pastoral Reșița-Nord, iar ceilalți preoți prezenți au dat răspunsurile în cadrul sfintei slujbe de seară. Pe lângă preoții prezenți, la slujbă au participat și un număr însemnat de credincioși care au fost plăcut impresionați și s-au bucurat că au putut fi împreună în rugăciune: clerici și credincioși ai Bisericii străbune.

Partea a doua a întrunirii preoțești a avut loc tot în biserica parohială din cartierul reșițean Moroasa-Luncă unde a avut loc vizionarea unei prezentări multi-media cu activitatea cercului pastoral derulată pe parcursul celor 12 luni calendaristice din anul trecut precum și lucrările administrative ce au avut loc în parohii, atât la bisericile parohiale cât și la casele sau cimitirele parohiale. După această frumoasă prezentare multi-media realizată de pr. Cristian Gh. Manole, au avut loc discuții legate de problemele întâmpinate pe plan administrativ în anul precedent dar și modul cum au fost rezolvate acestea.

De asemenea, s-a amintit de concursul Patriarhiei Române „Iubirea lui Hristos în familia mea” desfășurat între 15 noiembrie 2019 – 21 mai 2020 precum și etapele derulării acestuia. Concursul se adresează tuturor copiilor, preoților, profesorilor de religie sau de altă disciplină implicați în Programul Național Catehetic Hristos împărtășit copiilor și altor educatori creștini. 

Criza familiei este generată de insuficienta deschidere spre dimensiunea ei sacră și de o inconsecventă cultivare a valorii sfințeniei la care este chemată familia. În momentul diminuării conștiinței eclesiale, există riscul de a reduce familia la o realitate în sine care nu mai este orientată spre Împărăția lui Dumnezeu. În societatea contemporană tot mai secularizată, criza familiei este o criză spirituală, cauzată de pierderea sensului real al vieții umane. Din acest motiv, Concursul  Național Catehetic „Iubirea  lui Hristos în  familia  mea” va evidenția necesitatea de a intensifica legătura sfântă dintre viața familiei creștine și viața Bisericii, dintre educația copiilor și demnitatea persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu.

Concursul își propune să contribuie la dezvoltarea creativității prin libertatea oferită participanților în inițierea unor idei de proiect precum și a sentimentelor de atașament față de familie și valorile ei. Prin raportarea la tematica anului omagial copiii vor fi îndemnați să se apropie mai mult de părinții lor, iar preoții și profesorii implicați vor fi încurajați să acorde prioritate familiei în orizontul activității pastorale și didactice.

Întâlnirea preoților s-a încheiat cu o agapă frățească oferită de parohia gazdă precum și cu referirile necesare făcute de părintele coordonator al cercului pastoral, Damaschin Tătaru, pentru următoarea întâlnire,  programată pentru luna februarie și menită a se desfășura în Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” din cartierul reșițean Govândari.  (Pr. Emil Crăciun)