Program de studiu biblic la Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa

14 February 2020 Off By Pavel Canea
Program de studiu biblic la Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa

În cadrul programului de studiu biblic, intitulat „Serile Biblice”, desfășurat în fiecare zi de miercuri, în cadrul Universității „Eftimie Murgu“ din Reşiţa, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, și cu acordul conducerii universității, sub coordonarea părintelui Borislav Tasici, miercuri, 12 februarie, a fost dezbătută tema biblică: „Vameșul și Fariseul – o inimă care plânge. Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!”.Subliniem că, spațiul de slujire misionar, ce-i revine Bisericii prin cuvânt și prin aprofundarea textelor scripturistice, este lucrarea timpului bine ales,  este vocea în propovăduire „cu timp și fără timp”, care „descoperă poporului credincios, chemat să-și aducă în obișnuință, atenția spre studiul biblic, într-o abordare pe cât posibil, exegetică, după menirea lui tainică, interpretând izvorul, adevărul și Cuvântul vieții”.

Tema studiului biblic este inspirată din Evanghelia după Luca, capitolul XVIII, versetele 9-14, textul pericopei biblice din Duminica Vameșului și a Fariseului,  prezentată în PowerPoint, metodă interactivă în cadrul expunerii, stabilită de contextul calendarului liturgic, motiv pentru care considerăm că putem relua, cu exegezele de rigoare, pericopele biblice citite în cadru liturgic. În acest cadru tematic susținut – oportun pentru un dialog pe marginea textelor scripturistice, discursul biblic a fost însoțit și de mijlocirea unor imagini și hărți, care descriu personaje și locuri din parabola biblică, un potrivit instrument de cercetare, criteriu de reflecție și meditație binevenit în planul de expunere al temei, care a conturat și a descifrat personalitatea harismatică și pedagogică a celor două personaje biblice, a căror pomenire se face în parabola Mântuitorului, pilda care inaugurează timpul liturgic al cărții Triodului.

Amintim că, aprofundarea textului biblic este vestirea punctuală a învățăturilor și adevărurilor de credință în virtutea vocației de propovăduire a Bisericii, având chemarea de a semăna în mijlocul credincioșilor pe Hristos – Cuvântul Evangheliei, ca o mărturie a datoriei ce ne revine, zidind raporturi închegate pe dialog, pe întâlnirea cu celălalt, un mijloc din care își trage seva „cuvântul cu putere multă!”.