Taina Sfântului Maslu la Parohia „Pogorârea Sf. Duh”din Reșița

27 April 2021 Off By Herea Darius
Taina Sfântului Maslu la Parohia „Pogorârea Sf. Duh”din Reșița

În ultima duminică a lunii aprilie la praznicul Intrării în Ierusalim a Domnului la Parohia „Pogorârea Sf. Duh” din Reșița a fost săvârșită Taina Sf. Maslu. La această Sfântă Taină au participat foarte mulți credincioși iar printre preoții slujitori care au răspuns invitației preotului paroh au fost: pr. Gheorghe Adrian Șuveți, protopopul Reșiței și paroh al bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Reșița, pr. Cristian Gh. Manole de la Parohia „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din Reșița și nu în ultimul rând cei doi preoți ai parohiei gazdă: Emil Crăciun și Damaschin Tătaru.

La finalul Tainei Sfântului Maslu, părintele protopop a ținut un bogat cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța Tainei Sfântului Maslu săvârșit în biserici în orice perioadă a anului bisericesc și cu atât mai mult în aceste vremuri tulburi și dificile de pandemie pentru restabilirea sănătății sufletești și trupești a credincioșilor: „Participând la Taina Sfântului Maslu în această biserică sau la alte biserici și mânăstiri ați observat că această taină nu începe cu cele șapte Evanghelii sau cu cele șapte citiri din Apostol sau cu cele șapte rugăciuni, ci înainte de Taina propriu zisă avem un canon, avem o alcătuire liturgică extrem de frumoasă care se citește sau se cântă după caz și care încearcă cumva să-i așeze pe credincioșii participanți dar și pe sfințiții slujitori în ceea ce urmează să se întâmple. Sunt sigur că ați observat că și acasă când ne rugăm avem niște rugăciuni începătoare care ne introduc apoi în conținutul principal al unui Acatist, Paraclis, Psaltire, etc. Rânduiala aceasta a Bisericii este una foarte importantă pentru că trebuie să-i așeze pe credincioși într-o atmosferă de pace, de liniștire, de pogorâre în adâncul sufletului acolo unde ne putem regăsi și ne putem întâlni efectiv cu Dumnezeu prin harul Sfântului Duh pe care-L primim toți cei ce participăm la cele șapte sfinte taine ale Bisericii, deci inclusiv la Taina Sfântului Maslu”.

În Taina Maslului se împărtășește credinciosului bolnav în chip nevăzut harul tămăduirii sau ușurarea durerii trupești, al întăririi sufletești și al iertării de păcatele rămase după mărturisire, prin ungerea cu untdelemn sfințit, însoțită de rugăciunile preoților. Practicarea ei în timpul Apostolilor e atestată în Epistola lui Iacob: „De este cineva bolnav, să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și-l va ridica pe el Domnul, iar de va fi făcut păcate, se vor ierta lui“ (5, 14-15). Taina aceasta arată că Dumnezeu Își manifestă mila Lui și față de cei suferinzi care-și pun nădejdea în El, care apelează la El când ajung în aceste situații neplăcute. De aceea, în toate rugăciunile Maslului se apelează mai ales la mila lui Dumnezeu, iar Dumnezeu apare în această Taină lucrând ca „Doctorul“ plin de milă. În pripeala cântării lui Arsenie, de la sfințirea untdelemnului cu care se unge bolnavul, pripeală ce se repetă după fiecare tropar, se cere: „Stăpâne Hristoase, Milostive, miluiește pe robul tău“. Iar în podobia glasului IV se cere: „Doctorul și ajutătorul celor ce sunt întru dureri… dăruiește tămăduire neputinciosului robului Tău, Milostive, miluiește pe cel ce mult a greșit și-l mântuiește de păcate“.

La Parohia „Pogorârea Sf. Duh” din Reșița, Taina Sf. Maslu se săvârșește conform rânduielii parohiale, întotdeauna în ultima duminică a fiecărei luni calendaristice și se remarcă prezența importantă a credincioșilor veniți în număr mare să primească de sus, din Biserica cerească sau triumfătoare – harul Duhului Sfânt, iar din Biserica pământească sau luptătoare – darul sfințit al untdelemnului în vederea restabilirii sănătății sufletești și trupești. (Pr. Emil Crăciun)