Cerc pastoral-misionar în Parohia Obreja

31 May 2022 Off By Herea Darius
Cerc pastoral-misionar în Parohia Obreja

Luni, 30 mai, a avut loc o nouă întâlnire lunară a Cercului pastoral-misionar Valea Bistrei al Protopopiatului Caransebeș. De această dată, întâlnirea a fost găzduită de către Parohia Obreja.

Cu acest prilej a fost săvârșit Acatistul Sfinţilor Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi Elena. Soborul de preoți a fost alcătuit din părintele Claudiu-Ioan Velici de la Parohia Ohaba Bistra din Oțelu Roșu, părintele Petru-Tită Stanciu de la parohia Măgura și părintele Nicolae-Pavel Negrei de la parohia Măru. Părintele pensionar Romulus Frîncu a susținut referatul cu titlul ,,Rugăciunea în Sfânta Scriptură. Cum să ne rugăm?”.  În predica de pe munte Mântuitorul ne spune: ,,Iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place, prin sinagogi și prin colțurile ulițelor, stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor; adevărat grăiesc vouă: și-au luat plata lor. Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care este în ascuns, îți va răsplăti ție. Când vă rugați, nu spuneți multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate. Deci nu vă asemănați lor, că știe Tatăl vostru de cele ce aveți trebuință, mai înainte ca să cereți voi de la El ”. (Matei 6, 5-8) 

Mântuitorul în rugăciunea Tatăl nostru, ne învață ce trebuie să cerem, căci El ne-a încredințat că, ,,toate câte veţi cere, rugându-vă cu credință, veţi primi.” (Matei 21, 22). 

Partea a doua a întâlnirii a constat în comunicările administrative care țin de buna organizare a activităților desfășurate în cadrul parohiilor. (Pr. Romulus Frîncu)