Cerc pastoral-misionar Reșița Nord

19 July 2022 Off By Herea Darius
Cerc pastoral-misionar Reșița Nord

Luni, 18 iulie, la orele serii preoții arondați Cercului Pastoral – misionar Reșița Nord s-au reunit în rugăciune la Parohia Țerova. Soborul condus de pr. Sorin Bușoi, coordonatorul Cercului Pastoral, alături de pr. paroh Florin Hotea și pr. Andrei Doru Oproiu, au săvârșit slujba vecerniei de peste săptămână, iar la final pr. Florin Mureșan de la Parohia Brebu a susținut referatul cu tema „Învățătura despre rugăciune a Sfântului Simeon Noul Teolog”, în care s-au punctat aspecte legatede rugăciunea publică și particulară a credinciosului, ca și mijloc de apropiere de Dumnezeu, de împlinire a voii lui Dumnezeu, dar și de descoperire a lui Dumnezeu către om.

Totodată a arătat care era viziunea Sf. Simeon asupra rugăciunii și a felului în care trebuie făcută rugăciunea: cu atenție spre înfrânarea și ocârmuirea inimii, cu smerenie și emoție sfântă, împletită, de altfel, cu postul, ostenelile, haină aspră, genunchi bătătoriți și culcat pe paie sau pe jos, ca și exerciții de îndeletnicire duhovnicească.

La finalul întâlnirii, preoții prezenți, au purtat discuții pe marginea referatului și au dezbătut teme de interes pentru bunul mers pastoral al vieții de parohie.