Binecuvântare arhierească la începerea lucrărilor de restaurare

17 July 2020 Off By Pavel Canea
Binecuvântare arhierească la începerea lucrărilor de restaurare

Joi, 16 iulie 2020, au început lucrările la cele două biserici monument istoric din Episcopia Caransebeșului. Este vorba despre Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Bocșa Română și Biserica din Parohia Ersig. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului a săvârșit o slujbă de binecuvântare atât la Bocșa, cât și la Ersig în prezența autorităților locale, reprezentanților Direcției de Cultură din Caraș-Severin, a echipei de implementare, a constructorilor și a credincioșilor din cele două parohii.

Restaurarea acestor două biserici monument istoric este posibilă prin proiectul de finanțare din cadrul Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014- 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

La Bocșa proiectul are ca scop creșterea atractivității obiectivului de patrimoniu prin repararea zonelor degradate de tencuială de la pereții exteriori, înlocuirea tâmplăriei exterioare din PVC a ferestrelor, cu tâmplărie din lemn/lemn stratificat, păstrând aceleași caracteristici de detaliu cu ale tâmplăriei originare. De asemenea, se vor amenaja spațiile verzi, va fi introdus iluminatului arhitectural exterior, se va realiza o hidroizolație perimetrală la exteriorul fundațiilor pereților și un sistem de drenaj exterior al apelor meteoric și se va amenaja o rampă pentru persoanele cu dizabilități. Valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este de 4.744.755,17 lei, iar valoarea totală a acestuia este de 4.841.705,91 lei.

Biserica cu hramul ,,Sfântul Nicolae” monument istoric de categoria B, a fost zidită în anul 1750 din piatră și cărămidă. În statistica eparhiei Caransebeșului din 1757, Bocșa Română figurează astfel: biserică de piatră, hramul „Sf. Nicolae” începută sub episcopul Isaia și sfârșită sub Ioan Gheorghevici în 1750, sau după alte mențiuni în 1795, executată în stilul baroc. Biserica este acoperită cu țiglă, turnul actual din cărămidă acoperit cu tablă galvanizată a fost construit în 1911, pictura exterioară oferindu-i originalitatea arhitecturală, adesea fiind numită „Voronețul Banatului”.

La Erezig se vor efectua țucrări de subzidire și drenaj, înlocuirea șindrilei, restaurarea picturii pe lemn și a iconostasului, realizarea unui sistem de încălzire interioară, refacerea pardoselei, introducerea în circuitul turistic și promovarea turistică a obiectivului restaurat. Valoarea totală a proiectului este de 3.853.222,48, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.799.988,13 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 3.229.989,91 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 569.998,22 lei.

Biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” a fost ridicată în anul 1713 pe ruinele unei biserici mai vechi. Istoricul Ioachim Miloia arată în 1931 că biserica (13 x 5,70 m) este formată ,,dintr-un corp de bârne, astăzi acoperit cu mortar, având un mic cerdac sprijinit pe stâlpi de lemn”.  Pereţii exteriori sunt acoperiţi cu lipitură de pământ, iar acoperişul este de şindrilă, turnul e în stil baroc vienez cu o înălţime de aproximativ 5 metri.

„Într-adevăr aceste biserici din Protopopiatul Reșița aveau nevoie de consolidare și restaurare. Astăzi ne-am rugat ca aceste biserici să fie consolidate și restaurate în timpul cel mai scurt, astfel încât, nu după multă vreme, să ne reunim în jurul acestor mirese ale lui Hristos ca să le sfințim și să le binecuvântăm. Dumnezeu să-i ocrotească și să-i întărească pe lucrătorii de la aceste două șantiere și Maica Domnului să-i acopere cu al său acoperământ, pentru că avem nevoie de ajutor divin în aceste lucrări de consolidare și restaurare a bisericilor noastre. Foarte mulți credincioși au venit să se roage astăzi împreună cu noi pentru buna desfășurare a șantierului și pentru bunul mers al lucrărilor. Așadar, credincioșii s-au dovedit receptivi și credem că Dumnezeu va binecuvânta cele două șantiere și vom fi din nou împreună în această mare familie euharistică la sfințirea acestor două obiective care înfrumusețează harta județului Caraș-Severin, respectiv Episcopia Caransebeșului”, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.  

Lucrările de restaurare sunt executate de Firma de construcții „Rustic” din Baia Mare, o firmă cu experiență de aproximativ 28 de ani în reabilitare și restaurare de monumente istorice, cu peste 50 de biserici monument istoric restaurate în toată Europa. Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni, în perioada 27.12.2018 – 30.04.2021.