Curs informal pentru cântăreții bisericești

31 March 2022 Off By Herea Darius
Curs informal pentru cântăreții bisericești

Cea mai mare parte a unităților parohiale ale Eparhiei Caransebeșului se află în mediul rural, în localități în care are loc un intens proces de îmbătrânire și de depopulare datorită migrării spre orașe sau datorită natalității scăzute. De cele mai multe ori, în aceste localități, cântarea la strană este asigurată de personal necalificat și fără o pregătire de specialitate, iar unitățile parohiale se află adesea în situația de a nu-și putea desfășura programul liturgic. Tinerii absolvenți de școli teologice sunt cel mai adesea atrași de mediul urban, unde găsesc condiții mai bune de trai pentru a-și întemeia familii și pentru a-și duce copiii la școală.

Acesta este motivul pentru care, prin diferite proiecte, Episcopia Caransebeșului s-a preocupat, în mod constant, pentru găsirea unor soluții viabile în vederea asigurării cântării la strana bisericilor parohiale, specifică zonei geografice bănățene dar și transmiterii tradițiilor creștine ale activității de strană din Banat, diferitelor generații de credincioși care nu au nicio perspectivă de a se califica în funcția de cântăreț bisericesc, neavând nici posibilitatea legală, datorită vârstei înaintate, de a urma o școală profesională de cântăreț bisericesc, nici vocația, pregătirea necesară sau dorința pentru a se pregăti în domeniu prin urmarea cursurilor teologice.

Prin cursul informal pentru cântăreții bisericești, organizat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, în cadrul proiectului cu titlul „SUNT ANGAJAT DEVIN CALIFICAT” – număr identificare proiect POCU/726/6/12/135294, participanții proveniți din rândul credincioșilor apropiați de strana parohiilor, voluntari în biserică sau angajați,  pot dobândi cunoștințe de Catehism, Drept și Liturgică și pot aprofunda noțiuni de Muzică și Cântare bisericească și Tipic bisericesc, cu ajutorul formatorilor autorizați, clerici cu experiență didactică și pedagogică de la Centrul eparhial. Toți participanții la cursuri primesc gratuit, suportul de curs tipărit, Catavasierul sau Octoihul Mic și un stick cu cele opt glasuri pe bănățeană, precum și Liturghia uniformizată.

După ce la sfârșitul lunii ianuarie, participanții primelor două grupe au absolvit acest curs informal, urmând două luni de pregătire în sistem hibrid, teorie și practică: online, pe platforma Zoom și în prezență fizică la bisericile parohiale rurale din localitățile de proveniență sau la biserici din Caransebeș și Băile Herculane, cursurile au continuat cu seria a doua, în perioada februarie-martie 2022 formată din 20 de persoane cu domiciliul în mediul rural. În cadrul acestora, participanții altor două grupe din proximitatea Oraviței și a Bocșei au învățat rânduiala slujbelor săvârșite în biserică, dar și glasurile cântării bănățene și Sfânta Liturghie, conform metodologiei și programei de pregătire și a orarului stabilit. De asemenea, cursanții au pus în practică cele învățate împreună cu formatorii, în cadrul slujbelor celebrate în bisericile parohiale rurale, în localitățile de proveniență, și au întocmit caiete de practică, avizate la final de mentori și formatori. Cursul informal pentru cântăreții bisericești ai seriei a doua, s-a finalizat în data de 28 martie 2022, prin evaluare teoretică și practică, iar feedbackul primit a fost unul pozitiv, absolvenții manifestând cu multă bucurie, dorința de a rămâne fideli slujbelor și Bisericii strămoșești din satele Banatului de Munte. Cu toții au arătat o atenție deosebită pregătirii si asumării cântării la strană. Certificatele de participare vor fi înmânate într-un cadru festiv, la Centrul eparhial din Caransebeș

Pe parcursul acestui an, se va organiza în continuare cursul informal pentru cântăreți bisericești, în 2 grupe de câte 10 participanți proveniți din parohiile rurale, în cadrul proiectului menționat. (Anca-Mariana Câmpean, coordonator cursuri informale Caransebeș)