Binecuvântarea centrului din Târnova

11 December 2021 Off By Pavel Canea
Binecuvântarea centrului din Târnova

Autor: Pr. Călin Ianchiș, coordonator activitate 1

Vineri, 10 decembrie, Părintele Episcop Lucian a mers în localitatea Târnova, unde a binecuvântat sediul Centrului de zi pentru copii, din cadrul Centrului multifuncțional pentru implementarea activităților socio-educative, de recreere și asistență medicală mobilă, Târnova. Preasfințitul Părinte a oficiat slujba de binecuvântare, după care beneficiarii centrului au prezentat un program de colinde. Ierarhul i-a răsplătit cu daruri, i-a binecuvântat și le-a transmis un cuvânt de încurajare și mângâiere.  

Proiectul de la Târnova se numește „Măsuri integrate pe teritoriul GAL Caraș-Timiș și este implementat de GAL CARAȘ-TIMIȘ, beneficiar și Partener 1: Episcopia Caransebeșului, Partener 2: Școala Gimnazială Târnova, Partener 3: Asociația de prietenie româno-franceză „Rom-Fra”.

În cadrul acestui centru activează 2 servicii sociale: Centrul de zi pentru copii și Centrul de asistență medicală mobilă. Beneficiarii sunt 56 de copii de pe raza GAL-ului, iar în cadrul Centrului se desfășoară activități educative, de recreere, deprinderi de viață independentă și consiliere psihologică a copiilor și părinților lor.

La evenimentul de vineri au fost prezenți reprezentanți ai GAL Caraș-Timiș: Bianca Consuela Bitermann, lider proiect și Lavinia Alexandru, recrutor grup țintă, din partea școlii directorul Daniel Tîmpa, precum și profesorii Schinteie Florin și Păușan Camelia. Din partea Partenerului 1 părintele Călin Ianchiș, coordonator proiect, Sergiu Dalea, coordonator Centru de zi pentru copii, expert psiholog Augustina Roman; Lavinia Ungur, coordonator al Centrului de asistență medicală mobilă, expert medical Rusu Cristina și expert juridic Victor Andronache.

Activitatea Centrului de zi pentru copii se desfășoară în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014- 2020
Apel nr. POCU/827/5/2 Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în mecanismul de DLRC.
Titlul proiectului : Măsuri integrate pe teritoriul GAL Caraș-Timiș.
Contract de finanţare: 9584/02.07.2021
Cod SMIS: 140382