O seară „altfel”…despre cuvinte și Cuvânt la Oravița

6 April 2019 Off By Pavel Canea
O seară „altfel”…despre cuvinte și Cuvânt la Oravița

Seara duhovnicească de la Oravița „Tinerețe în cuvânt” a debutat cu rugăciunea din Biserica ocrotită de Sf. Mare Prooroc Ilie Tesviteanul și a continuat cu o activitate care s-a desfășurat la Centrul de Tineret ,,Sf. Mare Mc. Ecaterina”, cu participarea tinerilor de la cele două centre de tineret, respectiv Centrul de Tineret ,,Sf. Mare Mc. Ecaterina” și Centrul de Tineret ,,Adormirea Maicii Domnului”, a elevilor și a unor cadre didactice de la Liceul Teoretic ,,General Dragalina” și de la Școala Gimnazială ,,Romul Ladea” din Oravița.

În urmă cu câteva zile, doamna preoteasă Simona Ionela Moldovan mi-a lansat o invitație la o seară duhovnicească organizată de ,,Asociația Sf. Ecaterina, Oravița” și Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte – Filiala Oravița, o instituție foarte dragă mie ca om și foarte apreciată de mine ca profesor și ca director al liceului pe care îl conduc, pentru că Centrul de Tineret ,,Sf. Mare Mc. Ecaterina” este una dintre instituțiile partenere cu care ne mândrim.  Credeam că rolul meu va fi acela de simplu invitat și am spus ,,da” fără să ezit, gândindu-mă că voi face parte din public și voi aprecia, ca de fiecare dată, activitățile antrenante și captivante ale tinerilor. Abia când am văzut afișul în care numele meu era asociat ,,invitatului serii” am conștientizat că rolul meu e altul, că invitația e o provocare și că tinerii așteaptă să mă cunoască sub o altă ipostază, dincolo de cea cu care sunt obișnuiți.

Le-am împărtășit la început povestea mea și un moment decisiv din viața mea care tot o provocare a fost: deși absolventă a Secției de Matematică-Informatică de la Liceul Teoretic „General Dragalina”, între pasiunea pentru matematică și dragostea pentru literatură, am ales-o pe a doua și am luat drumul cuvintelor și al Cuvântului, fiind admisă la secția Teologie-Limba și literatura română, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Deși sunt profesor de Limba și literatura română de aproape 14 ani, fără a fi predat vreodată disciplina Religie, experiența „teologică” m-a determinat să-l pun pe Dumnezeu în toate, în viața personală și în cea profesională, fără a uita totodată de datoria morală de a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu, de a le vorbi copiilor și oamenilor din jurul meu despre Dumnezeu și de a-i îndemna să aleagă calea cea dreaptă.

Îmbinând cele două ,,laturi” ale carierei și ale personalității mele, Literatura și Teologia, am ales să le prezint tinerilor cartea mea, intitulată ,,Psalmii arghezieni versus Psalmii biblici. Receptarea poeziei lui Tudor Arghezi în liceu”, apărută la Editura Tipo-Art, Oravița în 2016, insistând asupra aspectelor afine și distinctive  între cele două tipuri de poezii religioase: psalmii biblici și psalmii moderni arghezieni. Elevii au observat mai ales deosebiri legate de atitudinile psalmiștilor, respectiv preamărirea, slăvirea și pocăința psalmistului biblic pe de o parte și îndoiala, pendularea între a crede și a nu crede, reproșul și nemulțumirea psalmistului arghezian. Pentru ca activitatea să devină interactivă și aplicativă, tinerii participanți au fost împărțiți în 3 grupe și au primit câteva sarcini de lucru folosind ca texte-suport atât versete din Psalmii Vechiului Testament, cât și versuri ale Psalmilor lui Tudor Arghezi. Atelierul literar a culminat cu momentul în care tinerii participanți au devenit ei înșiși ,,psalmiști’’: folosind 3 termeni din câmpul lexical al credinței, un apelativ al Divinității și o atitudine specifică psalmistului biblic (preaslăvire, laudă, mulțumire, rugăciune, căință), cele trei grupe au creat versuri psalmice de o profunzime impresionantă.

La final, alături de doamna preoteasă Simona Ionela Moldovan, coordonatorul Centrului de Tineret ,,Sf. Mare Mc. Ecaterina”, am concluzionat că tinerii trebuie trimiși spre Cuvântul lui Dumnezeu, spre Sfânta Scriptură, spre Biserică și spre Dumnezeu. Am încheiat cu bucurie și nădejde în suflet și cu îndemnul de a căuta mereu Binele și tot ce e Bun, printr-o urare versificată pe care o transmit tuturor: Ce poți ura acestei lumi/În prag de mare sărbătoare? /O lume ce ,,miroase” de ani buni/A ură, a invidie și a frustrare…Dacă e Sărbătoarea Paștelui din acest an,/Iar cei din jur sunt sănătoși și sunt cu tine,/Aruncă tot ce-i rău, căci a fi rău e-n van,/Fii bun, măi omule, și-ți va fi bine!(Prof. Alideia  Țepeneu, director al Liceului Teoretic „General Dragalina”, Oravița)