Centrul de Tineret Zăgujeni – o șansă reală la educație de calitate pentru copiii din zona Caransebeșului

9 October 2021 Off By Herea Darius
Centrul de Tineret Zăgujeni – o șansă reală la educație de calitate pentru copiii din zona Caransebeșului

În contextul eforturilor tot mai susținute pe care Episcopia Caransebeșului le depune în domeniul social și educațional în scopul sprijinirii copiilor aflați în situații de risc, de curând a luat ființă un nou centru de tineret în localitatea Zăgujeni, din apropierea municipiului Caransebeș.

Este vorba de Centrul de Tineret Zăgujeni, unde se derulează un program social implementat de Episcopia Caransebeșulu, în calitate de partener, în proiectul „Măsuri integrate pe teritoriul GAL Țara Gugulanilor”, proiect finanțat prin programul POCU, cod SMIS: 139388.

  Activitățile organizate în cadrul proiectului cuprind atât ateliere de dezvoltare personală, lucru în echipă și comunicare, educație pentru viață, jocuri, concursuri, ateliere artistice și de formare duhovnicească – toate implementate în incinta centrului de tineret, cât și activități de tipul taberelor de zi, desfășurate în mai multe localități de pe raza GAL Țara Gugulanilor,

 În primele luni de desfășurare a proiectului (iulie și august 2021) a avut loc promovarea și diseminarea programului în localitățile care copun GAL Țara Gugulanilor și a avut loc înscrierea beneficiarilor în grupul țintă pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite în proiectele cu finanțare europeană.

 Începând cu luna septembrie au fost demarate efectiv activitățile cu beneficiarii centrului, în primul rând prin organizarea unei tabere de zi în localitatea Marga, în perioada 6-10 septembrie 2021, la care au luat parte 13 beneficiari din localitate, înscriși în cadrul  proiectului.

De asemenea, începând cu data de 27 septembrie au debutat activitățile desfășurate în cadrul Centrului de Tineret Zăgujeni, de care beneficiază, într-o primă fază, 24 de copii și tineri cu vârste între 7 și 18 ani din localitățile: Zăgujeni, Mâtnicu Mare și Peștere. Aceștia iau în prezent parte la activități de dezvoltare personală, educație pentru viață, comunicare și lucru în echipă, consiliere individuală și de grup susținute de către experții din domeniul social și educațional care compun echipa de implementare a proiectului. Activitățile desfășurate în centru beneficiază de  sprijinul a 7 tineri de la ATOR Banatul de Munte, care desfășoară activități alături de specialiștii centrului, având calitatea de voluntari.

  „Noul centru de tineret de la Zăgujeni  reprezintă un punct important pe harta activităților socio-educaționale oferite copiilor și tinerilor, în cadrul Sectorului social-filantropic, misionar și activități cu tineretul al eparhiei noastre. Beneficiile acestui centru sunt multiple, atât pentru copii și tineri, dar și în ceea ce privește capacitatea organizațională în domeniul social și educațional a eparhiei noastre. Astfel, pentru copiii și tinerii din localitățile de pe raza GAL Țara Gugulanilor centrul reprezintă o șansă reală de a beneficia de un suport educațional de calitate, iar pentru specialiștii și voluntarii noștri, proiectul reprezintă un prilej excelent de dezvoltare și creștere, atât în plan instituțional, cât și în plan personal”, a precizat părintele Mihai Ciucur, coordonator al Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului și facilitator în cadrul Centrului de Tineret Zăgujeni.

Scopul serviciilor oferite în cadrul centurlui este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea unei mese pe zi și a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere–socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

  Grupul țintă este compus din 106 copii și tineri cu vârste între 7 și 18 ani proveniți din localitățile de pe raza GAL Țara Gugulanilor, aflați în risc de sărăcie și excluziune socială, aceștia urmând să beneficieze de servicii sociale individualizate în vederea integrării sociale și dobândirii aptitudinilor de viață independentă.

Pregătirea pentru viața independentă este o formă de educație non-formală, participativă, de stimulare și dezvoltare personală. Aceasta nu se substituie pregătirii școlare a copilului, ci este complementară acesteia și, în situația copiilor aflați în evidența sistemului de protecție pentru prevenirea abandonului și instituționalizării, reprezintă complementara demersurilor și eforturilor propriilor familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești.