Boboteaza la aşezӑmintele sociale din Caransebeş

12 January 2023 Off By Pavel Canea
Boboteaza la aşezӑmintele sociale din Caransebeş

Și în acest an, ȋn preajma Praznicului Bobotezei, cu binecuvȃntarea Preasfinţitului Pӑrinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, au fost binecuvȃntate şi sfinţite, prin stropirea cu Aghiasma Mare, centrele sociale din municipiul Caransebeş. Este o tradiţie de mulţi ani ca, ȋn aceastӑ perioadӑ, beneficiarii din aceste centre sӑ se bucure de binecuvȃntarea primitӑ prin stropirea, dar şi gustarea din Aghiasma Mare, care este izvor de nestricӑciune, dar de sfinţenie, dezlegare de pӑcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepӑrtare a puterilor celor potrivnice şi plinӑ de putere îngereascӑ. 

Ne dorim ca, prin acest mӑreţ Praznic al Bobotezei, beneficiarii noştri sӑ simtӑ lucarea curӑţitoare şi sfinţitoare a Treimii Celei de o Fiinţӑ, care S-a arӑtat la rȃul Iordan prin prezenţa Tatӑlui, care mӑrturiseşte şi ȋntӑreşte faptul cӑ Cel aflat ȋn Iordan este Fiul Sӑu, în acelaşi timp Duhul Sfȃnt arӑtându-se în chip de porumbel, coborȃnd asupra Fiului şi sfinţind apele.