Cercul pastoral-misionar Caransebeș s-a reunit în Parohia Constantin Daicoviciu

14 March 2023 Off By Herea Darius
Cercul pastoral-misionar Caransebeș s-a reunit în Parohia Constantin Daicoviciu

Luni, 13 martie, a avut loc la Parohia Constantin Daicoviciu din Protopopiatul Caransebeș, întâlnirea preoților ce formează Cercul pastoral – misionar Caransebeș. A fost citit „Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos”, slujind pr. Albai Trandafir Iustin Petru, parohul „Căvăranului” și preoții coslujitori ai Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeș: Iliuș – Olariu Mihai Mircea și Bojin Livius – Ioan.

Cunoscând și păstrând spre lucrare Ortodoxia proclamată triumfal în Duminicile trecute, dar pururea prezente, ale Postului – a Ortodoxiei și a Sfântului Grigorie Palama, imnografia Triodului Săptămâni a 3-a „îndeamnă la perseverență în lucrarea virtuților pentru a ajunge la Săptămâna Mare”. Are loc reluarea temelor cuprinse de Parabola Fiului risipitor, metanoia trebuind reînnoită permanent în trăirea creștinului. Prăznuirea Crucii se percepe ca o icoană a pregătirii în vederea Pătimirii, chemarea rămânând perpetuă.

După citirea Acatistului, respectând tematica propusă, a Anului omagial, pr. Trandafir Iustin Petru Albai a susținut referatul cu titlul: „Chipuri de persoane în vârstă care s-au remarcat, în Sfânta Scriptură, ca exemple de viețuire creștină”. Au fost prezentate viețile: Dreptului Simeon și a prorociței Ana, a preotului Zaharia; De asemenea, a fost necesară amintirea Drepților Ioachim și Ana. Persoane, nu doar personaje biblice, bineplăcute (denumirea de creștin apare abia după întemeierea în chip văzut a Bisericii) lui Dumnezeu, esențiale în iconomia Întrupării. Modele de viețuire, chipuri ale pregătirii „din neam în neam”, ce odrăslesc și cresc, în timp, pentru veșnicie

„Dezbrăcându-ne de întinatul veșmânt al neînfrânării, să ne îmbrăcăm în veșmântul luminat al postului și făcându-ne luminați să ajungem la luminata Înviere a Mântuitorului”. (Pr. Cristian Mökesch)