Departamentul de Tineret al Episcopiei Caransebeșului – moment de bilanț pentru anul 2023 și planificare pentru anul 2024

13 January 2024 Off By Herea Darius
Departamentul de Tineret al Episcopiei Caransebeșului – moment de bilanț pentru anul 2023 și planificare pentru anul 2024

Peste 2500 de copii și tineri – beneficiari ai activităților cu tinerii desfășurate în anul 2023

Peste 2.500 de copii și tineri de pe întreg cuprinsul Episcopiei Caransebeșului au beneficiat de programele educaționale, catehetice, misionare și social-filantropice desfășurate în anul 2023 la nivelul Departamentului de Tineret al eparhiei –  este principala concluzie desprinsă în urma întâlnirii de bilanț și planificare organizată la nivel de departament vineri, 12 ianuarie, la Casa ATOR din Municipiul Reșița.

Centralizarea programelor, a evenimentelor și a datelor pentru anul 2023 a avut în vedere activitățile desfășurate la nivelul celor trei structuri aflate sub îndrumarea Departamentului de Tineret al eparhiei, respectiv:  ATOR Banatul de Munte, Biroul de catehizare a tineretului și rețeaua de centre catehetice și de tineret.

Cele mai importante programe dedicate tinerilor în anul 2023 au fost: proiectul eparhial „Împreună pentru copiii noștri”, care a ajuns, prin cele 13 tabere, la 620 de copii și tineri din tot județul, Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte, desfășurată la Reșița și Bocșa în perioada 17-20 iulie și care a reunit 300 de tineri, precum și programul eparhial „Maica Vieții – Maica tuturor vârstelor”, care a ajuns la aproximativ 800 de credincioși de toate vârstele, din 12 parohii, dintre aceștia, aproximativ 100 fiind copii și tineri. La acestea se adaugă proiectul social-filantropic „Ghetuțele lui Moș Nicolae”, prin care cei aproximativ 100 de voluntari ai ATOR Banatul de Munte și ai centrelor de tineret au ajuns la 535 de copii și tineri cu posibilități reduse din întreaga eparhie, cărora le-au oferit daruri constând în ghetuțe noi, haine și dulciuri, în valoare de circa 80.000 lei.

Pe lângă implicarea constantă în toate proiectele mai sus amintite, cei aproximativ 150 de voluntari ai Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte au derulate numeroase alte proiecte la nivel eparhial, dintre care amintim pe cele mai importante: „Tineri voluntari pentru comunitate” și ”Youth for youth” – finanțate prin intermediul Corpului Eudopean de Solidariate, acțiuni specifice de Ziua Mondială a Tineretului Ortodox, Duminica Ortodoxiei, Marșul pentru viață, Campania de donare de sânge „Împreună dăruim viață”, Festivalul folcloric „De prin zestrea Banatului”,  pelerinaje, procesiuni, „Paștile tinerilor”, „Crăciunul tinerilor” și altele.

La  nivelul Biroului de catehizare a tineretului s-a derulat Concursul Național Catehetic „Tinerii și vârstnicii să laude Numele Domnului”, care a reunit aproximativ 350 de copii din 32 de parohii din eparhie.

De asemenea, cele 15 centre catehetice și de tineret au derulat activități pentru un număr de 369 de copii și tineri, care au participat în mod constant, cel puțin de două ori pe lună, la activități catehetice, cultural-educative și social-filantropice organizate de către preoții parohi și voluntarii de la nivelul parohiilor implicate.

Tot în acest an, reprezentanții Departamentului de Tineret au derulat, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, două activități de mentorat cu preoții și reprezentanții organizațiilor de tineret din Episcopia Slatinei și Romanaților (iunie 2023) și din toate cele patru eparhii din Mitropolia Olteniei (noiembrie 2023)

„Am avut un an bogat și rodnic, cu numeroase proiecte și activități, care au oferit consistență și consanță activităților catehetice și misionare ale Bisericii din Banatul de Munte, atât la nivel eparhial – prin programele ATOR Banatul de Munte, cât și la nivelul parohiilor, prin angrenarea unui număr tot mai mare de preoți în acest tip de activități. Noutățile anului, la nivelul departamentului nostru, ar fi: câștigarea și implementarea primelor granturi cu finanțare europeană de către ATOR Banatul de Munte, organizarea ITO BM, după o pauză de 5 ani (prima ediție fiind în 2017) și solicitările venite din partea altor eparhiii din cuprinsul Patriarhiei Române, care doresc să preia modelele de bune practici desfășurate la nivelul eparhiei nosatre, reușind în acest an să oferim mentorat și îndrumare în activitățile cu tinerii pentru cele patru eparhii din Mitropolia Olteniei”, a subliniat coordonatorul Departamentului de Tineret, părintele Mihai Ciucur.

Perspective pentru anul 2024 – continuarea proiectelor eparhiale mari și extinderea activităților catehetice în parohii

În cea de-a doua parte a ședinței de lucru organizată la Reșița au fost discutate și planificate prioritățile pentru anul 2024, la nivelul Departamentului de Tineret al eparhiei. Astfel, pentru acest an, se dorește consolidarea și dezvoltarea activităților cu tinerii, în special la nivelul municipiilor Reșița și Caransebeș, depunerea de proiecte de finanțare a activităților cu tinerii, atât din fonduri europene, cât și din fonduri publice, precum și organizarea de activități de formare și perfecționare în lucrul cu tinerii, atât pentru membrii echipei de la nivelul Departamentului de tineret, cât și pentru preoții și tinerii voluntari implicați în proiectele la nivel eparhial.

Totodată, se dorește continuarea programului de tabere derulate în cadrul proiectului „Împreună pentru copiii noștri”, organizarea unei noi ediții a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte, precum și continuarea programului misionar-catehetic de slujire a Paraclisului Maicii Domnului în parohii, dedicat Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor. De asemenea, s-a luat în discuție structurarea Agendei catehetice a Departamentului de Tineret pentru anul 2024, precum și alte detalii referitoare la organizarea și funcționarea activității la nivelul departamentului.

La nivelul Biroului de catehizare a tineretului se are în vedere implementarea unei strategii prin care se vor pune la dispoziția preoților resurse catehetice noi, cateheze demonstrative itinerante, precum și oportunități de formare și perfecționare în lucrul cu copiii și tinerii pentru preoții din parohii.

„În anul 2024, pe lângă continuarea proiectelor epahiale mari, de impact, ne propunem să acordăm o atenție specială Biroului de catehizare a tineretului, la nivelul căruia dorim să implementăm o strategie nouă, care să vină în sprijinul preoților din parohii, precum și accesarea de resurse financiare din fonduri europene pentru dezvoltarea programelor derulate de către ATOR Banatul de Munte”, a concluzionat părintele Mihai Ciucur.

Toate propunerile formulate în cadrul întâlnirii vor fi înaintate, în perioada următoare, spre aprobare, forurilor decizionale la nivel eparhial, urmând ca până la finalul lunii ianuarie să fie definitivată Agenda de activități pentru anul 2024. Echipa de lucru la nivelul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului este alcătuită, prin grija și binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, din reprezentanți ai ATOR Banatul de Munte, ai Biroului de catehizare a tineretului și ai centrelor de tineret de la nivelul eparhiei noastre.