Ședință a Consiliului Eparhial la Caransebeș

4 December 2019 Off By Pavel Canea
Ședință a Consiliului Eparhial la Caransebeș

Marți, 3 decembrie, a avut loc întrunirea Consiliului Eparhial al Episcopiei Caransebeșului la sfârșit de an pentru a fi prezentată sinteza activităților tuturor sectoarelor Eparhiei Banatului Montan. De asemenea, au fost adoptate mai multe hotărâri menite să îmbunătățească activitatea acestora.

Sectorul administrativ-bisericesc a prezentat mișcările de personal clerical și neclerical din cuprinsul Episcopiei Caransebeșului, hotărâte în ședințele Permanenței Consiliului Eparhial, în a doua jumătate a anului 2019. Totodată, a fost aprobat noul șematism al Episcopiei Caransebeșului pentru anul 2020, care cuprinde un număr de 216 parohii, cu 18 filii, dintre care 27 de parohii sunt misionare.

La sectorul cultural s-au discutat aspecte privind învățământul superior din Episcopia Caransebeșului, având în vedere că pentru anul universitar 2019-2020 nu s-a organizat examen de admitere la Facultatea de Științe Sociale, Departamentul de Teologie și Științe Sociale, Programele de studiu: Teologie ortodoxă Didactică (licență) și Studii de Teologie Pastorală și misiune creștină (masterat)  în sesiunea iulie, respectiv septembrie 2019. De asemenea, la acest sector s-au analizat activitățile referitoare la patrimoniul cultural din Episcopia Caransebeșului subliniindu-se în special lucrările ce se derulează la sortarea şi aranjarea arhivei eparhiale curente (1994-2017), reamenajarea bibliotecii eparhiale și acreditarea şi promovarea Colecţiei Muzeale.

La sectorul social și activități cu tineretul au fost prezentate proiectele ce s-au derulat pe parcursul anului 2019. Cel mai important a fost Programul educațional „Tabăra din Inima Satului”, dedicat Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) în Patriarhia Română, ce s-a desfășurat în perioada ianuarie – octombrie 2019. De acest program au beneficiat 522 de copii și tineri între 6 și 18 ani, participanți la cele 14 tabere educaționale desfășurate în 14 localități rurale ale eparhiei.

Consiliul Eparhial este organul executiv al Adunării Eparhiale şi conduce chestiunile administrative bisericeşti, culturale, sociale şi economice pentru Eparhie, în perioada dintre sesiunile Adunării Eparhiale. Consiliul Eparhial se compune din 9 membri, 3 clerici şi 6 mireni, aleşi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhială dintre membrii ei. Aceştia pot fi aleşi pentru cel mult două mandate.