Mesajul de condoleanțe al Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului la trecerea în veșnicie a Pr. conf. univ. dr. Nicolae Belean din Timișoara

29 November 2021 Off By Herea Darius
Mesajul de condoleanțe al Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului la trecerea în veșnicie a Pr. conf. univ. dr. Nicolae Belean din Timișoara

Şi ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, zicând: Mari şi minunate sunt lucrurile Tale, Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! (Apocalipsă 15, 3)

Părintele nostru profesor Nicolae Belean – ctitor de vocații

Îndurerată familie,

Îndoliată asistență,

Cu multă durere și întristare creștinească am aflat de trecerea la cele veșnice a părintelui profesor Nicolae Belean, dascăl de vocație, dirijor recunoscut și pedagog apreciat de elevii și studenții bănățeni. Dedicându-și întreaga pricepere Bisericii locale din Mitropolia Banatului, putem spune fără să greșim că sfinția sa este dascălul care a unit Banatul prin cântare și armonii corale. Născut în Bocsig, județul Arad, la 11 octombrie 1946, părintele Nicolae Belean și-a descoperit din copilărie vocația preoțească, urmând la timpul cuvenit cursurile Seminarului Teologic din Caransebeș, iar apoi ale Institutului Teologic din Sibiu. Imediat după absolvire, în anul 1972, recunoscându-i-se calitățile a fost numit dascăl de muzică bisericească la școala teologică bănățeană din orașul de pe Timiș și Sebeș.

În calitate de profesor la Seminarul Teologic a fost foarte apreciat atât de colegi, de comunitatea caransebeșeană, dar mai ales de către elevii seminariști. Prin activitatea de la Caransebeș dintre anii 1972 și 1995 avea să își lege pentru totdeauna viața de marile sale pasiuni: dăscălia și muzica. Prin felul în care cu măiestrie știa să le împletească era foarte greu să sesizezi care din cele două primează, dând impresia că se uneau ipostatic în ființa sa. Așa l-am cunoscut și eu pe părintele profesor Nicolae Belean, în anul 1987, când am devenit elev al școlii de tradiție din Caransebeș. Prin efortul, perseverența și măiestria sa, școala noastră avea atât o orchestră renumită, cât și un cor recunoscut pentru profesionalismul de care dădea dovadă. Îmi aduc aminte cu nostalgie, că părintele profesor prelua de pe băncile școlii tineri amatori, fără prea multe cunoștințe muzicale, însă prin carisma pedagogică a sfinției sale, de-a lungul timpului a pregătit preoți, dascăli de religie și oameni de muzică, astăzi consacrați, care îi datorează dragostea de armonie. O performanță unică pentru corul Seminarului Teologic de la Caransebeș se leagă de profesionalismul părintelui Nicolae Belean, când în 3-4 septembrie 1994 câștigă premiul I la Concursul Internațional de cântare corală de la Vatican. Astfel, alături de cei 40 de coriști, așază pe harta internațională a cântării corale, numele școlii de teologie din Banat.

Tot de Caransebeș, se leagă și activitatea de director al Seminarului, într-o perioadă grea și nesigură, respectiv între anii 1990-1995. În acest interval, înțelegând oportunitatea vremurilor, a convins autoritățile ecleziastice și locale să acorde o atenție edilitară clădirilor școlii de teologie. Astfel, prin directa sa coordonare s-au întreprins investiții importante, atât în spațiul dedicat școlarizării elevilor, dar și în căminul care găzduia aproape două sute de elevi.

După ce a contribuit la reorganizarea Episcopiei Caransebeșului, fiind consilier eparhial pentru o scurtă vreme, în anul 1995, după 23 de ani de activitate la Caransebeș, părintele profesor Nicolae Belean a preluat prin concurs, ca lector, catedra de muzică a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Prin această rânduială, sfinția sa a dus la un nivel academic superior cercetarea privind muzica bisericească bănățeană, rămânând fidel baghetei de dirijor al corului instituției universitare din Timișoara. Preluând o parte din foștii elevi seminariști, atrăgând mulți tineri demersului său, părintele a reușit să pregătească și aici un cor mixt de prestigiu, despre care mitropolitul de vrednică pomenire Nicolae Corneanu, spunea că este un veritabil ambasador al teologiei ortodoxe din Banat. Este suficient să amintim performanța corului dirijat de dânsul în anul 1998, când la Barcelona participă și câștigă un premiu important în cadrul Festivalului Internațional Europa și cântările ei. În anul 2000, când am devenit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, m-am reîntâlnit cu părintele Nicolae Belean, conlucrând împreună cu binecuvântarea mitropolitului Nicolae la Facultatea de Teologie și la Inspectoratul Școlar Județean, unde fusese numit ca inspector pentru disciplina religie. Tot în această calitate a contribuit substanțial la organizarea unei clase vocaționale de teologie în cadrul Liceului Pedagogic din Timișoara, unde a predat până în anul 2001, lăsând ucenicii să-i continue lucrarea. Devenind doctor în muzică în anul 2001 și conferențiar universitar în anul 2007, părintele Belean s-a constituit atât prin cercetare, dar și prin actul didactic în sine, un reper al educației religioase, teologice și muzicale din întreg spațiul bănățean. De numele sfinției sale se leagă școlile de cântăreți de la Caransebeș, Făget și Timișoara, pe care le-a inițiat și le-a predat ucenicilor pentru a le operaționaliza, devenind instituții importante de formare pentru strănile bisericilor din Banat.

Între calitățile ctitoricești este biserica cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, din incinta campusului universitar al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara, dar mai ales numeroasele coruri parohiale pe care le-a înființat, instruit și dirijat. Majoritatea le-a predat ucenicilor, confirmând prin aceasta calitatea sa fundamentală de părinte. Probabil că marile sale vocații continuă să se împlinească în mulțimea de elevi și studenți, pe care i-a inspirat și încurajat, devenindu-le un adevărat mentor. Ne-am întâlnit de multe ori la Caransebeș, unde participa la întâlnirile multor generații de absolvenți, cărora le-a fost dascăl și de fiecare dată povestea cu nostalgie de frumusețea anilor trăiți în Banatul de Munte. Ultima dată ne-am revăzut în urmă cu un an, la Caransebeș, unde a participat la o manifestare dedicată preoților slujitori din structurile Ministerului Afacerilor Interne, mulți dintre aceștia fiindu-i foști elevi. La solicitarea lor a susținut o prelegere, confirmând o dată în plus măiestria de dascăl.

Astăzi, în ziua prohodirii sale, ne alăturăm și noi familiei îndurerate cu gânduri sincere de compasiune, exprimând deopotrivă recunoștința noastră pentru îndrăgitul nostru profesor, care a contribuit la formarea noastră, cu făgăduința că de acum sfinția sa va fi mereu pomenit atât în rugăciunile noastre, cât și ale preoților și dascălilor din Episcopia Caransebeșului.

Avem nădejdea că toate cuvintele bune și învățăturile folositoare ale părintelui profesor Nicolae Belean vor continua să răsune în inimile noastre ale tuturor, iar cântarea sa, va răsuna în raiul Bisericii Triumfătoare, unde se întâlnește cu Mântuitorul Iisus Hristos, pe Care L-a slujit și Căruia I-a cântat imne duhovnicești toată viața.

            Veșnica lui pomenire din neam în neam!

            Cu frățești condoleanțe și binecuvântări arhierești pentru toţi cei îndoliați,

† LUCIAN

Episcopul Caransebeşului